Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.


Що нового внесли Е. Чемберлін і Дж. Робінсон у теорію ринку?

Е. Чемберлін і Дж. Робінсон по-новому переглянули класичну теорію ринку, пристосувавши її до сучасних умов.

На відміну від А. Маршалла Е. Чемберлін і Дж. Робінсон у своїх теоретичних розробках намагалися тісно пов'язати аналіз цін конкуренції з реаліями економічної дійсності. Вони виступили проти твердження про те, що виробник не має можливості впливати на ціну, і довели, що він отримує цю можливість, коли займає виключне становище на ринку.

Дж. Робінсон і Е. Чемберлін показали, що реальні процеси відбуваються між двома полюсами — монополією і конкуренцією. Досконала конкуренція — це свого роду недосяжний ідеал, за умови існування якого закон попиту і пропозиції діє у чистому вигляді. Практично не буває і чистої монополії, тобто ситуації, коли на ринку лише один продавець, немає замінника товарів, діють бар'єри для проникнення конкурентів на ринок, попит абсолютно нееластичний.

Вони наполягали на тому, що економічна теорія не повинна обмежуватись аналізом конкуренції, розглядаючи лише однорідні продукти. На ринку реально існують диференційовані продукти, і цей принцип можна поширити на все суспільне виробництво, розглядаючи безмежну кількість ринків, їх взаємодію та засади функціонування.

У цілому вининення теорій недосконалої і монополістичної конкуренції є подальшим розвитком і конкретизацією неокласичної теорії цін і ціноутворення, форм і структури ринку, інструментів і засобів конкурентної боротьби. Аналіз факторів, які спричиняють зміни механізму ціноутворення, сприяв більш докладному виявленню закономірностей формування й управління споживчим попитом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити