Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.


У чому полягає сутність і значення моделі IS — LM, запропонованої Дж. Хіксом?

Проблему загальної рівноваги на ринку товарів і на ринку грошей розглядав Джон Хікс (1904 — 1989) у праці «Вартість і капітал» (1939 р.). Хікс — один із найбільш відомих західних економістів. Із сутністю його теоретичних пошуків, особливостями методології і понятійного апарату можна ознайомитися з ґрунтовної вступної статті Р. Ентова до книги Дж. Хікса «Вартість і капітал».

Як інструмент аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS — LM, яку можна знайти в підручниках з макроекономіки (IS означає «інвестиції — заощадження»; LM — «ліквідність — гроші»).

Рівновага на кожному з цих двох ринків (ринку товарів (IS) і ринку грошей (LM)) встановлюється не автономно, а взаємозалежно. Точці Е відповідає точка загальної рівноваги цих ринків.

Зміни на одному з ринків незмінно спричиняють відповідні зрушення на іншому ринку.

Припустимо, поліпшуються перспективи інвестицій; норма відсотка залишається незмінною. В таких умовах підприємці розширять вкладення своїх капіталів у виробництво. У підсумку збільшиться національний дохід, встановиться проміжна рівновага Е на перетинанні кривих IS1 і LM1.

Зі зростанням доходу спостерігатиметься зворотний зв'язок: на ринку грошей виникає їх нестача, внаслідок чого порушиться рівновага на цьому ринку. Підвищиться попит учасників господарської діяльності на гроші. У результаті підвищується норма відсотка.

Процес взаємовпливу двох ринків на цьому не закінчується. Більш висока норма відсотка «пригальмує» інвестиційну діяльність, що, у свою чергу, відіб'ється на рівні національного доходу (він трохи знизиться). Тепер макрорівновага встановилася в точці Е1 на перетинанні кривих IS1 і LM.

Рівновага на ринку товарів і на ринку грошей визначається одночасно нормою відсотка г і рівнем доходу У. Наприклад, рівність між заощадженнями 8 та інвестиціями І можна виразити у такий спосіб: S(Y) = I(r).

Рівноважність регулюючих інструментів (r і Y) на тому й іншому ринках формується взаємозалежно й одночасно. За Хіксом, «обидва ринки визначають одночасно рівень рівноважного доходу і рівноважний рівень норми відсотка».

При завершенні процесу взаємодії двох ринків установлюється новий рівень r і Y.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити