Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.


Поясніть зміст ідеї «неокласичного синтезу», висунутої П. Самуельсоном

Ідею «неокласичного синтезу» висунув американський економіст Пол Самуельсон (нар. 1915 р.). Її зміст полягає в тому, щоб подолати розрив між теоріями, погодити досягнення сучасної науки і все позитивне, що міститься в працях попередників.

На думку Самуельсона, провідною тенденцією в теоретичних розробках є прагнення об'єднати різні підходи до аналізу економічних процесів. Більшість економістів на Заході «намагаються шляхом ефективної грошово-кредитної і фіскальної політики поєднати класичну мікроекономіку А. Сміта і А. Маршалла із сучасною макроекономікою визначення рівня доходу, поєднуючи все здорове в обох підходах».

«Синтез», за Самуельсоном, полягає в узгодженні теорії трудової вартості й теорії граничної корисності, аналізу на мікро- і макрорівнях, підходів до вивчення статики і динаміки, взаємозалежного аналізу рівноваги і відхилення від нього, плавного і дискретного розвитку.

Характерною рисою стають використання різних способів економічного аналізу, широке застосування економіко — математичних методів. Математичні моделі та розрахунки допомагають уточнити логічні обґрунтування, виявити функціональні взаємозв'язки, перевірити висновки і передбачення.

Щоб представити функціонування економіки як єдиного цілого, необхідні різні підходи, а не різні науки. Не може бути двох принципово різних теорій для аналізу господарських систем у їх неоднакових станах, на різних етапах.

«Неокласичний синтез» націлює на пошуки узгоджень, взаємоприйнятних висновків між різними, протилежними концепціями, представниками різних шкіл і напрямів. «Синтез» — певна загальна тенденція, традиція розвитку американської економічної думки. Вона відбиває насамперед стан і специфіку американської економічної системи. Водночас, як позитивна, так і нормативна економічні науки завжди враховують національні умови і розвиваються в національних формах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити