Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.


Література

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994.

Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

Історія економічних вчень: Підручник / Л. О. Корнійчук., И. О. Татаренко та ін. — К., 2001.

Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000.

5. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000.

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996.

Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. — М.: Экономика, 1996.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. — М.: Алгон, 1992. — Т. 1 — Предисловие. — Гл. 1; Т. 2. — Гл. 40, 41.

Хикс Дж. Стоимость и капитал. — М.: Прогресс: Универс, 1993.

10. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. — М.: Экономика, 1996.

11. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. — М.: Экономика, 1995.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982.

Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити