Історія економічних вчень - навчальний посібник

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Поясніть причини виникнення неолібералізму

Формування і розвиток кейнсіанства в 30-х роках суттєво підірвали устої неокласичного напряму в економічній теорії. Після Другої світової війни позиції економічного лібералізму ще більше послабились. На тлі загального захоплення кейнсіанськими ідеями ліберальні економічні теорії продовжувала лише невелика група економістів — неокласиків, які сприймали розширення економічних функцій держави під впливом кейнсіанських рекомендацій як аномалію, відхилення від нормального розвитку.

Однак після кризи кейнсіанського регулювання в 60— 70-х роках розпочався справжній ренесанс економічного лібералізму в нових формах. Тепер його прихильники змушені визнати необхідність певного регулюючого впливу держави на економіку, хоча й не вважають його вирішальним чинником стабільного економічного розвитку. Вони продовжують обстоювати здатність конкурентного ринкового механізму в довготривалому періоді відновлювати втрачену економічну рівновагу.

Сучасна ліберальна економічна концепція представлена передусім неолібералізмом і сучасним монетаризмом, не втратила свого значення й ортодоксальна неокласична теорія, у 80—90-х роках з'явилась так звана нова класична теорія. Водночас було зроблено спробу поєднати два основні напрями сучасної економічної теорії — кейнсіанство і неокласичну теорію — в єдиній течії «неокласичного синтезу».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити