Історія економічних вчень - навчальний посібник

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Що проголошує теорія «економічних порядків» В. Ойкена? Які її основні положення і висновки?

На думку німецького економіста Вальтера Ойкена (1891 —1950), в основі різноманіття економічних систем лежить обмежена кількість «чистих форм». Усі системи належать або до вільного ринкового господарства, або до централізовано — керованого господарства. Відмінність між ними полягає в методах узгодження господарських планів і рішень.

«Чистих форм» у природі немає. Але кожна економічна система має відмінності й особливості, свої форми економічних порядків, тобто форми організації і поділу праці, кредитних відносин, заробітної плати, ціноутворення і т. ін. Економічні порядки не створюються за встановленим згори планом, це суперечить нормальному розвитку економіки. Водночас, держава бере безпосередню участь у формуванні економічних порядків.

Найбільш раціональний конкурентний порядок не винаходиться, а формується під впливом внутрішніх потенцій. Мистецтво економічної політики полягає в тому, щоб сприяти розвитку найбільш раціональних, відповідних до конкурентних умов, порядків.

Ойкен розрізняє дві сфери економічної політики.

Перша сфера — створення й удосконалювання економічного порядку, тих реальних форм у яких протікає діяльність фірм, організацій, приватних осіб. Друга сфера — власне політика впливу на процес економічного розвитку і зростання. У праці «Основні принципи економічної політики» Ойкен пише: «Політика конкурентного порядку обмежує економічну владу шляхом розмежування, зокрема, сфери повсякденного господарювання і політико — державної діяльності. Крім того, розмежування полягає в тому, що в рамках економічної сфери з розгортанням конкуренції відбувається деконцентрація, що сприяє тому, щоб збереглися або знову виникли позиції, що дають владу».

За Ойкеном, основним правилом мистецтва економічної політики мають стати підготовка й оформлення загальногосподарських умов щодо економіки в цілому.

Соратник і продовжувач ідей В. Ойкена А. Мюллер-Армак вважав, що результати, одержувані в ході конкурентної боротьби за вищу продуктивність, варто коригувати за допомогою соціально-політичних заходів, для того щоб «принцип свободи на ринку поєднати з принципом соціальної компенсації».

Теорія економічних порядків Ойкена стала методологічною основою «соціального ринкового господарства», що сформувалося в Німеччині у післявоєнний період. Розроблені німецьким економістом положення і підходи корисно враховувати, розробляючи економічну політику держави.

Наприклад, нині в Німеччині офіційно формулюються такі цілі соціальної політики: забезпечення соціальної справедливості; справедливий розподіл благ серед усіх членів суспільства; соціальний захист, що охороняє населення від соціальних ризиків, таких як безробіття, хвороби, нещасні випадки; досягнення згоди всіх соціальних груп у цілому з наявним порядком речей (соціальний світ).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити