Історія економічних вчень - навчальний посібник

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

У чому полягають монетаристські рецепти регулювання інфляції?

Згідно з монетаристською теорією основна причина інфляції пов'язана з надлишком грошової маси: «багато грошей — мало товарів». Цей надлишок звичайно утвориться при проведенні політики грошового стимулювання сукупного попиту. В результаті гроші перестають відігравати роль інструмента ринкового регулювання.

Щоб перекрити канали, що породжують інфляцію, монетаристи пропонують:

✵ суворий контроль зростання грошового обігу;

✵ проведення жорсткої грошово-кредитної політики, використання правила рівномірного приросту грошової маси;

✵ забезпечення бюджетної рівноваги. Усунення дефіциту державного бюджету, тому що він слугує джерелом інфляції і невиправданого втручання держави в ринковий механізм;

✵ застосування в деяких випадках методів несподіваного впливу на економічну ситуацію (наприклад методу «шокової терапії»).

Основний принцип монетаристської політики — досягнення стабільних темпів приросту грошової маси, що на основі ринкового саморегулювання покликане забезпечити зростання виробництва і високу зайнятість. Прихильники монетаризму виходять з того, що єдиним джерелом інфляції служить зростання грошової маси, а нульова інфляція слугує безумовною і визначальною метою економічної політики. Економічна практика свідчить про неправомірність застосування теоретичних схем, у тому числі монетаристських.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити