Історія економічних вчень - навчальний посібник

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Які висновки випливають з теорії «раціональних очікувань»?

Теорія «раціональних очікувань» розглядає реакцію учасників економічної діяльності на зміни кон'юнктури, заходи економічної політики. На відміну від адаптивних раціональні очікування спираються не тільки на досвід минулого, а й на прогнозування, оцінку майбутніх подій.

Прихильники цієї теорії виходять з того, що «економічні суб'єкти» не схильні пасивно очікувати на зміни економічного курсу. Спираючись на обширну інформацію, вони вгадують імовірні наслідки грошово-кредитної і фінансово-бюджетної політики, приймають раціональні рішення, здатні зрівноважувати дії державних структур. Підприємці та населення не просто екстраполюють процеси і тенденції, а прагнуть зрозуміти сутність та логіку тих, хто здійснює регулювання економіки.

Прихильники теорії «раціональних очікувань» дотримуються поглядів, багато в чому подібних до концепції монетаристів. Втручання держави в економічне життя вони вважають неприйнятним не тільки в довгостроковому, а й у короткостроковому плані. На їхню думку, великі фірми мають у своєму розпорядженні досить повну інформацію і швидко реагують на прийняті «нагорі» рішення. Фірми здатні не тільки прогнозувати «економічну погоду», а й передбачати ймовірні дії правлячих кіл. Грошове «підкачування» попиту призводить не до зростання виробництва, а до інфляційного сплеску цін.

Як і М. Фрідмен, Р. Лукас (один із провідних теоретиків «раціональних очікувань», лауреат Нобелівської премії 1995 р.) і його прихильники виходять з того, що ринкова економіка сама здатна відновлювати порушену рівновагу. Ціни досить гнучкі й рухливі. їх коливання відбуваються на рівні фірм. На макрорівні ціни вирівнюються. Втручання держави лише порушує процес ринкового саморегулювання.

Для забезпечення адекватної реакції економічних агентів на зміни економічної політики необхідно, щоб вони були заздалегідь сповіщені про ці зміни й довіряли прогнозам і оцінкам державних структур.

Проблема обліку «раціональних очікувань» — це проблема дієвості економічної політики, її здатність впливати на хід економічних подій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити