Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Як розглядаються ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова?

Одним із перших навчальних курсів політичної економії в Україні став курс, розроблений професором Харківського університету Тихоном Степановим (1795 — 1847). Степанов не був оригінальним теоретиком. Основні економічні категорії він трактував із позицій класичної політичної економії А. Сміта, Ж. Б. Сея, Т. Мальтуса, Д. Рікардо, а також С. Сісмонді. У своїх наукових працях і лекційному курсі Степанов торкався майже всіх проблем, які розглядала класична політична економія. Це стосується передусім предмета економічної теорії, сутності та джерел багатства, проблем праці, економічної природи капіталу, вартості, а також доходів — заробітної плати, прибутку, ренти і відсотка, національного доходу і кредиту та ін.

Варто, однак, зазначити, що Степанов не лише аналізував і пояснював класичні економічні ідеї, а й використовував їх для аналізу господарських процесів у російській економіці, з'ясування природи і критики кріпосницької системи. Зокрема, розглядаючи питання про джерела багатства, він підкреслював, що всі соціальні групи людей (класи) мають рівне право на його використання, але при цьому слід дотримуватись таких принципів: справедливість у розподілі багатства, доступність освіти удосконалюють суспільний порядок і державу. Степанов був прихильником багатофакторності у створенні багатства, підкреслював і оцінював роль праці, капіталу і землі, водночас наголошуючи на особливому значенні фактора праці, який приводить у рух всі інші фактори виробництва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити