Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Як розвивалися ідеї маржиналізму в Україні у 70—90-х роках XIX ст.?

У 70—80-х роках українська політична економія починає сприймати ідеї маржиналізму. Українські економісти ведуть жваві дискусії з питань предмета політичної економії і «економікс», економічної природи категорій «цінність» і «гранична корисність», висуваючи часом досить оригінальні їх трактування.

Водночас в Україні у 90-х роках маржиналізм ще не набув значного поширення, а більшість теоретиків сповідували принципи або класичної політичної економії, або марксистського економічного вчення. У цей час в основі більшості університетських курсів політичної економії стояла теорія вартості К. Маркса.

Проте вже наприкінці 90-х років XIX ст., а особливо на початку наступного XX ст. більшість українських дослідників почали схилятись до принципів неокласичної теорії, яка розвивалась на ґрунті маржиналізму. Це пояснювалось тим, що вони усвідомили кризовий стан класичної політичної економії і намагались знайти правильні відповіді в теорії «економікс». Поступово відбувалася зміна всієї системи економічних уявлень і понять, яка складалась протягом століть. Дедалі менше залишалось прибічників трудової теорії вартості як у класичному, так і, особливо, в її марксистському варіанті. Дуже популярним стає суб'єктивно-психологічний напрям економічних досліджень, теорії попиту і пропозиції, загальної економічної рівноваги, виробничих ресурсів, які розроблялись неокласичною теорією і соціальною школою. Особливо плідно їхні здобутки використовувала українська «математична» школа в економічній теорії.

У руслі цих процесів відбувається перегляд багатьох положень не тільки класичної, а й марксистської політичної економії, ставлення до висновків якої кардинально змінюється у негативний бік. Колишні її прихильники сприймають теоретичні й методологічні засади, філософську основу насамперед неокласичної теорії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити