Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

В історії української економічної думки відома теорія кооперації М. Тугана-Барановського. Розкрийте її зміст

Туган-Барановський зробив величезний внесок у дослідження історії, теорії і практики кооперативного руху. Він став одним з основоположників кооперативної теорії. Серед багатьох праць із цієї тематики варто виділити головне його дослідження — «Соціальні основи кооперації» (1919 р.), в якому український вчений здійснив глибокі теоретичні узагальнення цієї проблеми, поєднав світовий і вітчизняний досвід. Наукові ідеї і практичні рекомендації названої праці набули визнання в усьому світі, справили істотний вплив на подальшу еволюцію кооперативної теорії.

На думку Тугана-Барановського, кооперовані підприємства — єдина форма господарської організації, що виникла в результаті свідомої діяльності певних соціальних груп населення з метою вдосконалення наявної системи господарювання. Якщо розвиток підприємницької, тобто капіталістичної, форми господарювання є процесом природним, об'єктивним, то розвиток кооперації, як вважав дослідник, започатковується внаслідок впливу на ринкове суспільство соціалістичного ідеалу, сутність якого полягає в прагненні до економічної рівності всіх членів суспільства і соціальної справедливості на основі заперечення приватної власності.

З цього приводу вчений зазначав, що кооперація за внутрішньою економічною природою має багато спільного з капіталістичним підприємництвом, однак вона є підприємництвом некапіталістичного типу. Капіталістичне підприємництво здійснюється заради прибутку, а кооперативне, за йогопереконанням, ніколи не має на меті тільки наживу. В боротьбі з капіталістичними принципами підприємництва Туган-Барановський вбачав сутність кооперативного руху. Кооперація служить не підприємцям, а тим, хто страждає від їх експлуатації. Кооперація, на думку українського економіста, стає формою захисту трудящих від натиску капіталу. З капіталістичним підприємництвом як типом господарської організації суспільства може боротись тільки кооперативне. Кооперація економіки — це боротьба за новий соціальний устрій мирними засобами, без насильства.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити