Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Які джерела виникнення земельної ренти виділяв М. Туган-Барановський?

У розумінні ренти Туган-Барановський, як і переважна більшість учених — економістів тієї доби в Росії та Україні, залишився на позиціях теорії диференціальної ренти Д. Рікардо.

Вчений розглядав ренту як результат природних стійких відмінностей у продуктивності праці у різних пунктах виробництва і визначав її як «нетрудовий дохід, що випливає з користування стійкими корисними властивостями землі». Він розрізняв три джерела виникнення земельної ренти:

✵ відмінність земельних ділянок за місцем їх розташування;

✵ дія закону спадної продуктивності землеробської праці, або спадної продуктивності подальших витрат у землеробстві (як відомо, марксизм відкидав такий закон, а неокласики, поширивши його на всі сфери і види виробництва як об'єктивну необхідність урахування обмеженості ресурсів у розпорядженні суспільства для ефективного їх використання, здійснили революцію у політичній економії, створили нову класичну ситуацію в ній);

✵ відмінність земельних ділянок за родючістю. Розмір ренти, як вважав вчений, визначається різницею у продуктивності праці у певному пункті виробництва та граничному пункті виробництва, де останнє не дає ніякого надлишкового доходу і тільки відновлює зі звичайним прибутком витрачений капітал. Виходячи з такого розуміння ренти, Туган-Барановський розглядав її зростання як ознаку прогресу землеробства, переходу його до більш інтенсивного та продуктивного господарювання.

Лише в інтенсифікації сільськогосподарського виробництва у різних формах (і великих, і дрібних), у їх раціональному поєднанні в умовах співіснування різних форм земельної власності, проведення відповідних реформ, які б сприяли розвиткові кредиту, кооперації, ліквідації середньовічних пережитків у сільському господарстві тощо, Туган-Барановський вбачав шлях його подальшого розвитку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити