Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?

В умовах перехідної економіки значення теоретичних обґрунтувань економічної політики надзвичайно зросло. Однак закінченої теорії, цілісного уявлення про проблеми і закономірності соціально-економічних перетворень поки що не вироблено.

Перехід до нового технологічного способу виробництва, становлення постіндустріальної цивілізації припускають вирішення комплексу таких проблем:

✵ Розробка цілей і критеріїв, способів і методів перетворень, їх послідовності. Аналіз закономірностей перехідної економіки; обґрунтування концептуальних основ національної моделі соціально орієнтованої економіки.

✵ Дослідження особливостей державного регулювання в умовах перехідної економіки. Умови вирішення проблеми започаткування в Україні змішаної економіки.

✵ Вирішення проблеми фінансової і виробничої стабілізації. Дослідження причин, характеру трансформаційної кризи в Україні та шляхів її подолання. Визначення передумов і факторів економічного зростання в умовах сучасної України.

✵ Визначення характеру і змісту інституціональних перетворень та особливостей управління економікою України в перехідний період. Дослідження зміни стереотипів економічної поведінки суб'єктів в умовах перехідної економіки.

✵ Дослідження закономірностей реформування соціальної сфери та визначення основ соціальної політики при виході з кризового стану.

✵ Визначення найбільш раціональних умов інтеграції України у світову економіку та особливостей сучасного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.

Вирішення широкого комплексу завдань у перехідній економіці пов'язане з неординарними ефектами, гострими суперечностями. Необхідно рішуче відмовитися від готових схем і «універсальних» рецептів, всебічно враховувати реальну ситуацію, постійно уточнювати й коригувати економічний курс.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити