Історія економічних вчень - навчальний посібник

СЛОВНИК

МАРКСИСТСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (МАРКСИЗМ) — напрям економічної теорії, що виник у 40— 50-х роках у Німеччині й одержав назву від імені родоначальника К. Маркса. Є своєрідним варіантом розвитку класичної політичної економії. Центральне місце в економічному вченні марксизму займає теорія додаткової вартості, що ґрунтується на теорії трудової вартості «класиків». Усі марксистські економічні теорії — розподілу доходів, капіталу, грошей, відтворення, заробітної плати, прибутку, відсотка, ренти — розглядаються з погляду існування додаткової вартості — експлуатації найманої праці. Наприкінці XIX ст. розпалася на дві течії: соціал-реформізм і революційний марксизм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити