Історія економічних вчень

СЛОВНИК

СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ — течія економічної думки, що зосереджується на таких головних факторах економічного життя, як конкуренція і монополія, науково-технічний прогрес і державне регулювання. Найбільш відомі теорії — економічного розвитку й ефективної конкуренції (Й. Шумпетер), монополістичної конкуренції (Е. Чемберлін), олігополії (Дж. Б. Кларк), недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон), трансформації капіталізму (А. Берлі, Г. Мінз, С. Чейз), індустріального і постіндустріального суспільства (Р. Арон, Д. Белл, Р. Тиболд, А. Тофлер), стадій економічного розвитку (У. Ростоу), врівноважуючої сили (Дж. К. Гелбрейт), конвергенції двох систем (П. Сорокін, Я. Тінберген).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити