Історія економічних вчень - навчальний посібник

СЛОВНИК

СУЧАСНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ — течія економічної думки, що зосереджується на таких головних факторах економічного життя, як конкуренція і монополія, науково-технічний прогрес і державне регулювання. Найбільш відомі теорії — економічного розвитку й ефективної конкуренції (Й. Шумпетер), монополістичної конкуренції (Е. Чемберлін), олігополії (Дж. Б. Кларк), недосконалої конкуренції (Дж. Робінсон), трансформації капіталізму (А. Берлі, Г. Мінз, С. Чейз), індустріального і постіндустріального суспільства (Р. Арон, Д. Белл, Р. Тиболд, А. Тофлер), стадій економічного розвитку (У. Ростоу), врівноважуючої сили (Дж. К. Гелбрейт), конвергенції двох систем (П. Сорокін, Я. Тінберген).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити