Історія економічних вчень - навчальний посібник

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

У чому полягає зміст предмета «Історія економічних учень»?

Історія економічних учень як галузь економічної науки і навчальна дисципліна вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування і розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією і розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і наступність ідей, трансформацію підходів і висновків.

Історію економічних учень цікавить, під впливом яких умов змінюються погляди на економічну дійсність, як еволюціонує трактування базових категорій, удосконалюються методи економічних досліджень.

Вивчаючи еволюцію економічних концепцій, ми прагнемо усвідомити, як розгортається процес формування і збагачення наших знань про економіку, як і чому багато ідей минулого і сьогодення зберігають актуальність, яким чином вони впливають на наші сучасні уявлення.

Історія економічних учень допомагає зрозуміти загальну спрямованість еволюції економічної науки, трансформацію її генеральних напрямів, виявити взаємозв'язок з економічною політикою та прийняттям стратегічних і оперативних рішень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити