Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Література

1. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

2. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. II.

3. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Розд. І, II.

4. Леоненко ГІ.М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Теми 2, 3.

5. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 1—3.

6. Ядгоров Я.С. История экономических учений. — М., 1999. —Темы 2, 3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити