Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Чим пояснюється виникнення класичної політичної економії?

У XVII ст. виникла необхідність формування нової економічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і пояснила нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об'єктом дослідження якої стали матеріальне виробництво та об'єктивні закони економічного життя. Найбільший внесок у формування і розвиток класичної політичної економії зробили англійські й французькі вчені XVII—XIX ст. — У. Петті, П. Буагільбер, Р. Кантильйон, Ф. Кене, А. Р. Ж. Тюрго, А. Сміт та ін. Певний час панувала думка, яку пропагував К. Маркс, що до класичної школи належать вчення, які ґрунтуються на трудовій теорії вартості, тобто вчення С. Петті, П. Буагільбера, Ф. Кене, А. Сміта, Д. Рікардо і С. Сісмонді, а погляди таких економістів, як Ж.Б. Сей, Т. Р. Мальтус, Дж. С. Мілль та ін. оголошувались вульгарними й ненауковими. Проте уявлення про поняття «класичний» стосовно розвитку економічної науки розширились. До класичної політичної економії варто віднести усі концепції, в основу яких покладені принципи свободи підприємництва і вільної торгівлі, тобто економічного лібералізму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити