Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і Франції

Свої економічні погляди Уїльям Петті виклав у працях «Трактат про податки і збори», «Політична арифметика», «Дещо про гроші» та ін. У перших працях економічні проблеми У. Петті розглядав із позиції теорії активного торгового балансу. Джерелом багатства він оголосив працю і землю, що стало його історичною заслугою. «Праця — батько й активний принцип багатства, а земля — його мати», — писав він. Досліджуючи матеріальне виробництва, У. Петті першим в Європі сформулював основні положення трудової теорії вартості. Щодо величини заробітної плати У. Петті робить два важливих висновки: 1) рівень заробітної плати визначається економічними, а не правовими чинниками; 2) працівник отримує тільки частину створеної ним вартості, а решту присвоює власник підприємства. Ренту він розглядав із двох боків: як загальну форму привласнення додаткового продукту і як власне диференціальну земельну ренту. Ціну землі У. Петті розглядав як наперед закуплену певну кількість річних рент або як капіталізовану ренту. Позичковий відсоток він визначав як функцію від земельної ренти і ціни землі, тобто як грошову ренту. Гроші У. Петті трактує як особливий товар, що виконує функції загального еквівалента.

П'єр Буагільбер — родоначальник класичної політичної економії у Франції. Він вважав за необхідне провести докорінну податкову реформу. Пропонував звільнити внутрішню торгівлю від обмежень — скасувати митні застави. Вимагав ввести вільний ринок зерна і не стримувати природне підвищення цін на нього. Важливим досягненням П. Буагільбера, як і У. Петті, є обґрунтування трудової теорії вартості. Він зробив спробу дізнатися, за яких умов обмін здійснюватиметься на справедливих засадах. Розрізняв «істинну вартість», в основі якої — кількість витраченої праці, і ринкову ціну, яка відхиляється від цієї вартості внаслідок обігу грошей, що опосередковують обмін товарів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити