Історія економічних вчень - навчальний посібник

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Чому потрібно вивчати курс «Історія економічних учень»?

Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. На їхню думку, ці теорії і погляди «обросли черепашками», утратили значущість, а тому на ознайомлення з ними не слід витрачати час.

Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців її не поділяють.

Чому ж економісту корисно, а часом просто необхідно ознайомлюватися з історією виникнення і розвитку економічної думки, з теоретичними розробками і концепціями, що створювалися і були поширені сто, двісті й більше років тому?

По-перше, історія економічних учень являє собою начебто ступені пізнання економічної науки. Ознайомлення з цією наукою допомагає зрозуміти внутрішню логіку, взаємозв'язок економічних категорій, законів, концепцій.

Вивчення історії економічної науки допомагає проникнути в лабораторію економічного мислення. Це своєрідний «стартовий майданчик», вступний курс для оволодіння економічним світоглядом.

По-друге, ознайомлення з різними школами і напрямами в економічній науці дає змогу повніше усвідомити взаємозв'язок теоретичних поглядів і концепцій з умовами і причинами їх виникнення, потребами економічної практики, інтересами різних соціальних груп, країн, народів. Важливо відчути послідовність, зрозуміти причини еволюції наукових положень, ідей, усвідомити їх зв'язки зі змінами, що відбуваються в економічній практиці.

По-третє, звернення до історії економічної думки сприяє вмінню об'єктивно оцінювати теорії, рекомендації, висновки. Важливо зрозуміти й осмислити відносність економічних знань, необхідність їх постійного уточнення, поглиблення, удосконалювання.

Як вважають багато авторитетних науковців, основи наших сучасних уявлень «сидять у минулому». І ці уявлення й ідеї минулого не належать тільки історії; вони несуть елементи наших сьогоднішніх і, нерідко, завтрашніх, майбутніх поглядів.

Ми звертаємося до концепцій, положень, висновків, а іноді до помилок і хибних поглядів економістів і політиків минулого вже тому, що хочемо глибше зрозуміти й осмислити сьогоднішні проблеми, звільнитися від застарілого і наносного, зберегти і використати все корисне. Для цього недостатньо знайомитись із якою-небудь однією концепцією чи системою поглядів, які б популярні вони не були.

Економічні школи і теорії так чи інакше відбивають складність і суперечливість господарської практики. Ці школи і теорії розвиваються, переживають періоди популярності, еволюції, трансформації. Разом з тим сучасні економічні вчення самі «виходять» з минулого, органічно зберігаючи зв'язок з «патріархами» економічної науки, часом дуже міцний і, водночас, суперечливий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити