Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У чому зміст і значення «економічної таблиці» Ф. Кене?

Франсуа Кене — фундатор школи фізіократів — спробував показати картину кругообігу товарів і грошей у масштабі національного господарства. Він виходив із поділу суспільства на три класи — землевласників, фермерів (продуктивний клас) і ремісників (непродуктивний клас) — відповідно до їх участі у відтворювальному процесі. Кене вперше в історії запропонував загальну схему, абстрагуючись від деяких реальних моментів і відносин. У його схемі доходи цілком витрачаються, нагромадження не здійснюється, не враховуються обмін усередині класів, зовнішньоторговельні зв'язки.

Головне в таблиці Кене не арифметичні розрахунки, що ілюструють рухи продуктових і грошових потоків, а графічний аналіз загальної картини відтворення, в якому окремі акти виробництва й обміну представлені у вигляді зигзагоподібної схеми («зигзаги» — потоки товарів і грошей від одного класу до іншого).

У таблиці Кене фігурують продукти, «аванси» (витрати) на основний і оборотний капітал, кошти. Схема демонструє, звідки виникають доходи, де створюються сукупний і чистий продукти, як вони розподіляються, яким чином відшкодовуються витрати (на техніку, орендну плату, поліпшення землі, насіння і т. д.).

Вихідний момент «відтворювального аналізу» — річний врожай, його перерозподіл у натурі та грошах між виробниками (фермерами), землевласниками і ремісниками (останні тільки змінюють форму продукту). Чистий продукт, як випливає з доктрини фізіократів, утворюється тільки в сільському господарстві.

Таблицю Кенеможна прокоментувати у такий спосіб.

Гроші у вигляді 2 млрд. ліврів належать землевласникам. Це орендна плата фермерів за користування землею. Обмін відбувається між землевласниками (2 млрд. ліврів), фермерами (продовольство на 2 млрд. ліврів і сировина на 1 млрд. ліврів) і ремісниками (промислові вироби на 2 млрд. ліврів). Землевласники закуповують продовольство і промислові вироби на 2 млрд. ліврів, ремісники — продовольство на 1 млрд. ліврів і сировину на 1 млрд. ліврів. Фермери збувають промислові вироби на 1 млрд. ліврів і виручають гроші в сумі 2 млрд. ліврів, продаючи ремісникам і землевласникам продовольство. Потім вони сплачують землевласникам у вигляді орендної плати 2 млрд. ліврів, і все починається знову. Ці 2 млрд. ліврів і є чистим продуктом, який утворюється в сільському господарстві й надходить потім у користування землевласників, церкви, армії і держави.

Заслуга Кене полягає в тому, що він створив першу макроекономічну картину взаємозв'язку трьох основних класів (галузей). В «економічній таблиці» він подає схему руху продукту у вигляді річного обороту в масштабі всього суспільства. Ідея Кене пізніше набула розвиток у схемах відтворення, принципах розрахунку суспільного продукту, у моделях народногосподарського балансу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити