Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

У чому полягає сутність економічних поглядів А. Р. Ж. Тюрго?

Особливе місце серед фізіократів посідав Анн Роберт Жак Тюрго (1727—1781), фізіократична система якого була найрозвиненішою і реально відбивала зародження нових економічних відносин, розвиток капіталізму. Теоретична доктрина Тюрго викладена в його головній праці «Роздуми про створення і розподіл багатства» (1766 р.). У ній Тюрго узагальнив фізіократичну систему, розглянув проблеми ціноутворення, вартості та грошей, дав аналіз капіталу і доходів.

Доводячи постійність дії природних законів, Тюрго поширював їхній вплив і на суспільство, у тому числі на сфери економіки. Він сформулював один із перших варіантів раціоналістичної теорії суспільного прогресу. Визнаючи роль економічних відносин як одного з факторів прогресу суспільства, Тюрго пов'язував різні форми політичного устрою з етапами господарського розвитку. Економічне життя він вважав результатом дії універсальних законів природи і суспільства.

А. Тюрго деталізував трикласову суспільну структуру Ф. Кене, поділивши клас фермерів на два — підприємців, які авансують виробництво, вкладаючи «щорічні» й «початкові аванси» (оборотний і основний капітал), і найманих сільськогосподарських працівників, котрі живуть на заробітну плату. «Безплідний» клас він також поділив на два — капіталістів — підприємців, які отримують прибутки, і найманих робітників, які одержують заробітну плату.

Найманого робітника Тюрго характеризує як такого, що позбавлений засобів виробництва, які протистоять йому як чужа власність іншого класу. Відносини між робітниками і підприємцями, на думку Тюрго, регулюються законом мінімуму засобів існування, до якого тяжіє заробітна плата. Він вважав, що механізм, який зводить заробітну плату до мінімуму засобів існування найманих робітників, полягає у відставанні попиту на працю від її пропозиції і конкуренції між робітниками.

На відміну від Ф. Кене, А. Тюрго, з одного боку, визнавав прибуток як особливу форму доходу, хоча й трактував його як частину ренти, а з іншого боку, вважав прибуток також винагородою підприємцям за їхні виробничі турботи, працю, здібності та ризик. Він допускав поряд із промисловим прибутком існування торговельного прибутку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити