Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії. Хто був справжнім творцем економічної науки?

Класична політична економія найбільшого розквіту досягла в Англії у період мануфактурного капіталізму і промислового перевороту (друга половина XVIII ст.). Англія тієї доби в економічному відношенні вже була найрозвинутішою країною світу. Тут ринкові відносини досягли більшої зрілості, ніж деінде. Рушійною силою підприємницької економіки стали підприємці (буржуазія), які намагалися досягти панівного становища і в суспільному житті. Відчувалась суспільна потреба в теоретичному обґрунтуванні переваг вільного підприємництва і фритредерства (політики «вільної торгівлі») над феодальною регламентацією економіки і державним протекціонізмом. Все це створювало необхідні умови для об'єктивного наукового аналізу явищ і процесів ринкової економіки, яка досягла вже достатньої зрілості для цього, і розквіту економічної думки.

Незважаючи на оригінальність і силу свого економічного вчення, фізіократи були тільки предтечею наукової політичної економії. Справжнім творцем економічної науки став геніальний шотландський економіст Адам Сміт (1723— 1790).

Знаменита праця Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) стала найвидатнішим твором класичної політичної економії. В цій книзі Сміт узагальнив раніше набуті економічні знання, провів глибокий теоретичний аналіз економічних явищ і процесів, створивши логічну наукову систему. Він по праву вважається основоположником економічної науки. «Багатство народів» більш як на сто років стало керівництвом і відправною точкою для наукових досліджень кількох поколінь економістів, теоретичні концепції яких стали або розвитком, або критикою вчення Адама Сміта.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити