Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Як Д. Рікардо трактував гроші?

У праці «Дослідження про природу грошей» Рікардо трактував гроші з позицій товарної теорії. Вартість грошей (золота і срібла) Рікардо визначав витратами праці на їх виробництво, виділяв специфіку грошей як особливого товару, який є мірою вартості всіх інших товарів і засобом їх обігу. Він зазначав також, що кількість паперових грошей в обігу має визначатись вартістю товарної маси на ринку.

В основній праці «Основи політичної економії і оподаткування» Рікардо став на позиції кількісної теорії грошей. Згідно з нею вартість грошей встановлюється у сфері обігу і визначається їх кількістю.

Відхід Рікардо від товарної теорії грошей до кількісної викликав згодом різку критику його позиції з боку марксистів, котрі послідовно проповідували теорію трудової вартості, на ґрунті якої й виникла товарна теорія грошей. Однак деякі дослідники творчості Рікардо вважають, що саме на основі розробки кількісної теорії грошей він зробив відкриття, яке стало його головним внеском в економічну науку. Йдеться про дослідження законів, які управляють обігом товарів і грошей у міжнародних економічних відносинах.

Щодо паперових грошей, то над Рікардо тяжів досвід нерозмінного паперово-грошового обігу. Купівельна спроможність паперових грошей визначається в основному їх кількістю. Скільки б не було випущено їх, усі вони становитимуть ту кількість повноцінних золотих грошей, яка необхідна для обігу. Коли, скажімо, паперових гривень стане вдвічі більше, ніж потрібно золотих, кожна паперова гривня знеціниться удвічі. Проте Рікардо не бачив принципової різниці між паперовими і золотими грошима, вважаючи золото по суті знаком вартості. Він вбачав у грошах тільки засіб обігу і не враховував усієї складності та багатогранності їх функцій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити