Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки — визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?

Як відомо, Рікардо послідовно дотримувався трудової теорії вартості. Праця має свою ціну, що, на його думку, визначається вартістю життєвих засобів, необхідних для утримання робітника і його родини. Зміна заробітної плати не впливає на вартість (і ціну) вироблених продуктів. Змінюється лише співвідношення між розмірами заробітної плати і прибутку, одержуваного підприємцем: «Усе, що збільшує заробітну плату, з необхідністю зменшує прибуток». Таким чином, заробітна плата і прибуток перебувають у зворотному взаємозв'язку.

Щодо ренти, то вона має диференційований характер; її одержують власники кращих ділянок, більш родючих земель. Але джерелом ренти слугує не родючість землі, а праця, що витрачається на виробництво хліба та інших сільськогосподарських продуктів. Надлишок продукції, одержуваний на кращих землях, трансформується в ренту, що сплачується власнику землі.

Рікардо прагнув визначити динаміку доходів, одержуваних трьома основними класами. З розвитком виробництва реальна заробітна плата залишається незмінною (вона зумовлена вартістю засобів існування). Рента зростає, тому що гарні землі обмежені, у виробництво втягуються усі гірші землі, а ціна хліба визначається витратами на найгірших землях. Рівень прибутку падає: «Прибуток має природну тенденцію падати, тому що з прогресом суспільства і багатства додаткова кількість їжі, яка потрібна, надходить при витратах усе більшої і більшої праці». Підвищення заробітної плати (номінальної) не підвищує ціни товарів, але незмінно зменшує прибуток.

Рікардо дотримувався принципу, що одержав згодом назву «залізного закону заробітної плати». Заробітна плата утримується в межах твердого фізичного мінімуму, тому що у разі його перевищення починає збільшуватися народжуваність, зростає пропозиція на ринку праці й плата за працю неминуче зменшується до дуже низького, фізичного мінімуму.

Концепція розподілу доходів, висунута Д. Рікардо, слугувала вихідним пунктом для подальших розробок. Цією проблемою займалися К. Маркс, Дж. Б. Кларк, К. Візер, А. Пігу, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетер та інші економісти.

Проблема оптимального розподілу суспільного продукту — одна з найбільш складних, багатоаспектних і суперечливих. Її вирішення пов'язане з ефективністю економіки, її соціальною структурою, цільовим призначенням. Проблема розподілу — економічна і, водночас, етична. Невипадково вона дотепер не має однозначного вирішення, породжує гострі суперечки. Є кілька напрямків досліджень. При цьому кожний виявляє необхідні фактори, які варто взяти до уваги, щоб дійти до більш точного розуміння розподілу в сучасних економічних системах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити