Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Література

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994.—Гл. 1,2,4.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

3. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, И.О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. III.

4. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Розд. III. — Гл. 6—8.

5. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. II. — 4.1—4.4.

6. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 8, 14.

7. Петти У. Избранные работы: Трактат о налогах и сборах. — М., 1997.8. Петти У. Экономические и статистические работы. — М., 1940.

9. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики. — М.: Экономика, 1991.

10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антология экономической классики. — М.: Экономика, 1991.

11. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Темы 4— 7.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити