Історія економічних вчень - навчальний посібник

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ


Функції курсу «Історія економічних учень» і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією

У складній системі економічних наук історія економічних учень займає важливе місце, теоретично осмислюючи й узагальнюючи досягнення кожної з них, забезпечуючи тим самим одну з передумов їх подальшого поступового розвитку.

Поряд із цим історія економічної думки має й самостійне значення, виконуючи такі важливі функції:

1) виховання і розвиток економічного мислення;

2) пізнання поступального процесу еволюції економічної науки;

3) тлумачення економічних категорій, законів і принципів у їх історичних змінах;

4) творче оволодіння економічними науками та формування економічного світогляду;

5) виявлення найраціональніших теоретичних і практичних орієнтирів на основі вивчення альтернативних економічних поглядів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити