Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Розкрийте сутність мальтузіанської теорії заробітної плати

З теорією народонаселення тісно пов'язана мальтузіанська теорія заробітної плати. Мальтус доводив, що внаслідок тиску зростання населення на рівень заробітної плати остання визначається мінімальною вартістю засобів існування робітника, що й визначає рівень заробітної плати.

Лише мінімальний рівень заробітної плати може забезпечити найоптимальнішу пропорцію між зростанням населення і збільшенням виробництва предметів споживання. У цьому й полягає сутність «закону заробітної плати» Томаса Мальтуса. Згідно з ним заробітна плата в суспільстві не може зростати, незмінно залишаючись на низькому рівні. Цю думку, до речі, поділяв і Д. Рікардо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити