Паблик рилейшнз

ВИСНОВКИ

Паблік рилейшнз — наука комунікативного циклу, оскільки покликана охопити як масові, так й індивідуальні комунікації. Вона відображає загальну тенденцію, виражену у висловлюванні: «Спочатку було слово». Слово ПР може тільки супроводжувати справу, ніколи не замінюючи її собою. Без реальної справи слово ПР не набуде реального наповнення.

ПР посилюють ті чи інші суспільні процеси, що є дуже значущим. Однак ПР не можуть замінити собою ці процеси, бо певна штучність, особливо чутлива у пропаганді, відразу нейтралізує такий вплив.

ПР розширюють свої горизонти, переходячи від державних до бізнес-комунікацій і навпаки. ГІР породжують комунікативний продукт, запрошуваний як з боку споживача інформації, так і з боку її творця. У цьому запорука успішності такої комунікації.

Якщо навіть визнати, що за останній час сама людина не дуже змінилася, різко змінилося саме сучасне суспільство. Інформаційна складова стала посідати одне з перших місць.

І певні рівні ієрархії (і економічної, і політичної) вже не можуть виживати без цієї складової. Керівники країн можуть робити вчинки, причина яких — суто ПР-діяльність: «лідери демократичних країн іноді розв’язують війни, єдиний мотив яких — відстояти престиж держави (на кшталт війни Англії з Аргентиною при М. Тетчер). І винагороджуються аплодисментами своїх співгромадян» (Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. — М., 1996. — С. 241).

Тому зросте важливість ПР як професії. У США 200 коледжів та університетів ведуть підготовку спеціалістів з цієї спеціальності. Немає сумніву у важливості цієї професії в нас і її зростаючій значущості.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити