Регіональна економіка

Глава IV


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Порядок надання позики Фондом на будівництво житлового будинку та його завершення


Позика індивідуальним забудовникам житла в області надається на виплатній, пільговій умові з дотриманням вимог діючого законодавства України і основних принципів кредитування: цільового використання, забезпеченості, строковості, платності, зворотності.

Здійснюється позика через «Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості» (далі — Фонд) за рахунок частини коштів капітальних вкладень, що виділяються на розвиток соціальної сфери, частини місцевих податків і зборів, коштів підприємств, організацій та інших нетрадиційних джерел фінансування, згідно з укладеним договором про надання позики.

Права на її отримання мають громадяни України — мешканці області. Вона видається на: будівництво індивідуального житлового будинку, будівництво тваринницьких приміщень, придбання молодняка худоби, сільськогосподарського інвентарю, засобів малої механізації, тяглової сили тощо; виробничі кооперативи, об'єднання та інші юридичні особи, зареєстровані на території області, видом діяльності яких є спільне будівництво індивідуальних житлових будинків, виробництво сільськогосподарської продукції та її переробки. Першочергово отримують позику мешканці області, що потребують поліпшення житлових умов; мешканці області, які постійно проживають в області протягом трьох років, представники соціально важливих професій, фермери, особи, які займаються власним підсобним господарством; мешканці області, які бажають побудувати індивідуальний житловий будинок і внести в погашення кредиту наявну житлову площу (квартиру). В першу чергу позика надається на завершення будівництва житлового будинку. Визначення позичальника здійснюється Фондом та його структурними підрозділами за рекомендацією житлових комісій при районних і міських радах на підставі клопотання місцевих рад, або на. основі спільних рішень підприємств та профспілкових комітетів при використанні цільових коштів підприємств.

При прийнятті рішення враховуються спроможність позичальника своєчасно погасити отриману позику, строк проживання в даній місцевості, наявність у позичальника поручительств, гарантій організації і фізичних осіб щодо повернення позики, наявність архітектурно-будівельного проекту житлового будинку, кошторису витрат на будівництво будинку (для позичальників кредитів на будівництво житлового будинку) та документів на виділення земельної ділянки під забудову.

Відносини Фонду і позичальників, а також Фонду і підприємств, які здійснюють фінансування Фонду для надання позики на будівництво житлового будинку робітникам цих підприємств, визначаються укладеним відповідно з діючим законодавством договором.

Для отримання позики Фонд вимагає від позичальника: а) заяву; б) паспорт; в) довідку з місця проживання та про склад сім'ї; г) довідку з місця роботи про заробітну плату позичальника за 12 попередніх місяців; декларацію про отримання річних доходів, завірену податковою інспекцією (для осіб, які займаються підприємницькою діяльністю); баланс на останню звітну дату (для кооперативів та об'єднань); довідку банку про наявність або відсутність дебіторської заборгованості (для фермерів); д) клопотання сільської та районної комісії про надання позики конкретному позичальнику; ж) завірене певним чином рішення органів місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки під забудову (для осіб, які мають земельну ділянку); з) архітектурно-будівельний проект та кошторис витрат на будівництво житлового будинку, які пройшли експертизу з зазначенням витрат за послуги землерийної техніки, вантажопідйомних механізмів та транспорту; е) двосторонній акт про ступінь завершеності житлового будинку, складений за участю представника органу місцевого самоврядування, Фонду та позичальника (для осіб, що завершують його будівництво).

Для забезпечення повернення позики позичальник має надати за погодженням з Фондом такі документи:

а) договір застави, нотаріально завірений від свого імені або від імені третьої особи (предметом застави можуть бути: земельна ділянка під будівництво, що є власністю позичальника або інші майнові права на цю ділянку; готове житло або незавершене будівництво; інші види майна та майнових прав, на які відповідно до законодавства України може бути накладене стягнення; заставлене майно має бути ліквідним і підлягати страхуванню заставодавцем від ризику втрат та пошкодження);

б) договір поруки підприємства, організації за місцем роботи позичальника або будь-якої іншої юридичної особи з зазначенням солідарної відповідності з позичальником щодо погашення позики (сума гарантійного зобов'язання не може бути більше власних обігових коштів підприємства в господарському обігу);

в) нотаріально завірене поручительство одного або кількох громадян, які мають постійне та достатнє джерело доходів для погашення позики, з зазначенням солідарної відповідальності з позичальником;

г) договір страхування ризику непогашення позики.

Конкретна форма забезпечення повернення позики

визначається за згодою сторін. При цьому розмір забезпечення повернення позики повинен бути не менший від суми основного боргу та процентів за її користування.

Дієздатність та достатність форм забезпечення повернення позики визначається Фондом. Пільгова позика на будівництво індивідуального житлового будинку видається строком до 15 років.

Строк, на який надається позика на завершення будівництва будинку, визначається Фондом залежно від ступеня готовності незавершеної будівлі.

Позика видається Фондом протягом п'яти банківських днів, починаючи з дня укладення договору про її надання. Вона надається в чотири етапи під два-три відсотки річних (у валюті) за користування позикою зі сплатою у гривнях по курсу долара США на день сплати процентів.

Видача позики здійснюється шляхом поетапного фінансування відповідно з таким графіком будівництва, як:

— земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини з перекриттям, гідроізоляційні роботи;

— спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі;

— внутрішні опоряджувальні роботи, влаштування внутрішніх систем водопроводу, каналізації, газозабезпечення опалення, електрозабезпечення радіофікації;

— зовнішні опоряджувальні роботи, благоустрій, зовнішні інженерні мережі, спорудження під'їздів та підходів.

Передбачуваний термін будівництва житлового будинку — 3 роки.

Встановлення факту завершення будівництва окремого етапу відбувається шляхом підписання двостороннього акта за участю представника органу місцевого самоврядування, Фонду та позичальника.

Частина грошових коштів позики, яка залишилась, виплачується тільки після завершення будівництва попереднього етапу з підтвердженням наступного етапу будівництва та за умови наявності грошових коштів у Фонді.

При тимчасовій відсутності грошових коштів у Фонді на фінансування наступних етапів будівництва, позичальнику продовжується передбачений термін будівництва на період між підписанням акта про завершення будівництва попереднього етапу та отриманням позики на будівництво наступного етапу.

При укладанні договору про надання позики Фонд відкриває на кожного позичальника паспорт та особистий рахунок.

Погашення позики має розпочатися не пізніше ніж через два роки з моменту отримання першої частини позики. За домовленістю з Фондом, позичальнику надається право дострокового погашення позики. Сплата процентів за користування позикою здійснюється у грошовому виразі разом із внесенням річних норм в погашення позики. За домовленістю з Фондом, допускається внесення процентів сільгосппродукцією (м'ясом яловичини) за ціною, яка визначається договором про надання позики.

Позика погашається безпосередньо сільгосппродукцією. За основу розрахунку береться базисна ціна 1 кг великої рогатої худоби (ВРХ) в живій вазі, яка встановлюється управлінням сільського господарства та продовольства облдержадміністрації та наказом голови Фонду на момент укладання договору.

Ціна встановлюється на 10 відсотків вище середньої, яка склалася на момент укладання договору ціни по м'ясокомбінатах області для середньої категорії вгодованості худоби.

Кількість і якість ВРХ в живій вазі, що підлягають здачі для погашення позики, визначається договором про надання позики.

Погашення позики в наступні 13 років проводиться щорічно однаковими частками в строк до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення строку кінцевого погашення.

За домовленістю з Фондом, допускається погашення позики сільськогосподарською продукцією іншими юридичними та фізичними особами.

За домовленістю з Фондом, вид сільськогосподарської продукції, що належить здачі в рахунок погашення позики, може бути змінений.

При погашенні позики іншою продукцією ніж м'ясо яловичини, її перерахунок в м'ясо яловичини відбувається за об'ємними коефіцієнтами, затвердженими управлінням сільського господарства та продовольства обласної державної адміністрації.

В разі неможливості виконання позичальником договірних умов по погашенню позики м'ясом або іншими видами продукції, погашення позики, за домовленістю з Фондом, здійснюється у грошовому виразі за цінами вище встановлених на день сплати позики. Розмір надбавки до ціни дорівнює рівню прибутку, що одержується при переробці відповідного виду сільськогосподарської продукції на підприємствах Фонду.

Перерахунок м'яса з забійної ваги в живу вагу ВРХ здійснюється за відповідними коефіцієнтами за поданням управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації. Якщо при погашенні позики м'ясом у приймальних квитанціях не зазначена категорія м'яса, то залік не відбувається.

Велика рогата худоба нижче середньої вгодованості або худа для приймання та заліку в рахунок погашення непридатна.

У виняткових випадках допускається надання позики з погашенням у змішаній формі (натуральними сільськогосподарськими продуктами та в грошовому виразі або повністю у грошовому виразі) під три відсотки річних у валюті по курсу долара США на день сплати процентів.

Сума повернення позики у грошовому виразі визначається на підставі ціни 1 кг ВРХ в живій вазі на момент сплати позики з урахуванням 10 % надбавки.

В процесі фінансування будівництва Фонд здійснює перевірку етапів роботи та контроль за цільовими витратами грошових коштів.

В разі виявлення нецільового використання позики, порушення графіка будівництва Фонд має право припинити фінансування будівництва, розірвати договір, вимагати дострокового погашення позики позичальником, гарантом, поручителем або реалізувати заставлене майно та утримувати штраф розміром 10 % від суми отриманої позики.

За прострочення погашення позики, в тому числі й щорічних платежів, позичальник сплачує Фонду штраф у розмірі 0,5 % від наданої позики за кожний день прострочки після 30 листопада кожного року та строку кінцевого погашення позики. Зазначений в цьому розділі штраф Фонд має право утримувати при фінансуванні наступного етапу.

Встановлення факту порушення зобов'язання відбувається шляхом підписання двостороннього акта за участю представника районної комісії або органу місцевого самоврядування, Фонду та позичальника.

До повного погашення суми основного боргу і відсотків за користування позикою позичальник немає права продати або передати майнові права на житловий будинок, що будується, третій особі.

Заходи, які проводять обласні державні адміністрації, фінансово підтримуючи будівництво житла, придбання сільськогосподарської техніки, будівництво тваринницьких приміщень, є передумовою поступального розвитку сільського господарства. Основним питанням при цьому залишається прибутковість виробництва. Поряд з заходами, які проводить держава, не останнє місце займає регіональна політика підтримки економічного зростання сільгоспвиробника, яка базується на науково обґрунтованій концепції економічного розвитку сільськогосподарського виробництва. Цьому служить створювана на акціонерній основі в регіонах асоціація чи товариство, наприклад, «Торговий дім», акціонерами якого є фермери, приклад, «Торговий дім», акціонерами якого є фермери, колективні сільськогосподарські виробники і переробні підприємства. Метою «Торгового дому» є збереження і переробка сільськогосподарської продукції та реалізація виробленої продукції. Закупівля сільськогосподарської продукції провадиться товарною біржею (далі біржа). Такі біржі на сьогодні створені в усіх областях України, акціонерами яких є ті ж сільгоспвиробники.

Закупівля біржею продукції, як правило, провадиться в терміни:

— з 1 серпня до 30 жовтня (пшениця, жито, гречка, просо і т. п.);

— з 1 травня до 15 листопада (вершкове масло);

— з 1 серпня до 1 листопада (овочі, фрукти).

Цей перелік можна б продовжувати. Головна мета «Торгового дому» закупити і переробити або зберегти продукти в період найменшої їх ціни і реалізувати за середньо-ринковими цінами, коли посилиться попит на неї. Ні фермер, ні колективні асоціації пайщиків самі з цим завданням не впораються. Потрібні великі кошти на будівництво холодильників, зерносховищ та інших капіталоємних приміщень. Забезпечити ці потреби здатне саме акціонерне товариство.

Практично це запровадження у сільське господарство політики валютної інтервенції, яку провадять всі центральні банки світу для підтримки своїх національних валют. Таку ж політику необхідно впровадити в сільське господарство для підтримки виробника, сезонність виробництва продукції якого потребує тривалого часу на її реалізацію — від урожаю до врожаю. (Тут тільки товаром виступають не гроші, а продукція сільського господарства.)

Комплекс наведених заходів направлений на стабілізацію сільськогосподарського ринку, зростання прибутку, отриманого від сільськогосподарської діяльності.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити