Регіональна економіка

  Наукові основи регіонального розвитку і принципи регіональної політики (замість передмови)

Концепція регіональної політики

Наукові основи політики регіонального розвитку

Трансформація регіональних структур у системі інтеграційних зв'язків

Аграрний аспект регіоналізації

Регіональна науково-технічна політика

  Глава I

  ПОНЯТТЯ І СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

1. Економіка перехідного періоду

2. Суть і значення регіональної економіки

3. Економічна суть інфляції і формування системи управління інфляційними процесами

  Глава IІ

  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

1. Регулювання розвитку обласного регіону в умовах переходу до ринку

2. Аналіз і прогнозування комплексного соціально-економічного розвитку регіону в умовах переходу до ринку

3. Загальні принципи формування механізму господарського керування місцевим регіоном

4. Область — економічний регіон і територія

5. Напрямки робіт по взаємодії області з іншими територіями у сфері виробництва товарів, послуг та інших видів діяльності

  Глава ІІІ

  ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА І РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНІВ

1. Реформування виробництва і постачальницько-збутової діяльності

2. Фінанси підприємств

3. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств

  Глава IV

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

1. Необхідність реформування сільського господарства

2. Економічні перетворення в сільському господарстві

Порядок надання позики Фондом на будівництво житлового будинку та його завершення

3. Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі

  Глава V

  ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

1. Приватизація в зарубіжних країнах

2. Приватизація власності і її цілі

3. Форми господарювання в АПК

  Глава VI

  ТЕОРЕТИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Інвестиції: основні поняття, види і джерела фінансування

2. Переваги інвестиційного проектування

3. Фінансові аспекти активізації інвестиційного процесу в Україні

4. Державний інноваційний фонд

  Глава VII

  ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

1. Сучасний стан і перспективи податкової політики України

2. Реформування податкової політики

3. Місцеві податки і збори

4. Вплив податкової політики на формування бюджету

5. Контроль і аудит фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій

  Глава VIII

  БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

1. Суть і значення бюджету

2. Бюджетна система і бюджетні права

3. Склад доходів бюджетів і фіскальна політика

4. Розвиток місцевих бюджетів — необхідна умова побудови нової економічної системи

5. Основні напрямки бюджетної політики

  Глава IX

  КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

1. Банківська система України

2. Суть кредиту і грошово-кредитна політика

3. Організаційні основи співпраці адміністрації територій і комерційних банків

4. Економічний аналіз діяльності комерційного банку

  Глава Х

  ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Підприємство, галузь і територія як об'єкти управління

2. Новий тип економічних відносин між підприємствами, галузями і територіями

3. Становлення системи регіонального управління

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити