Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

таємниці за кордоном

УГОРЩИНА


Положення Закону “Про заборону недобросовісної ринкової поведінки” 1990 р. (далі — Закон 1990 р.) застосовуються до господарської діяльності, здійснюваної підприємцями на території Угорської Республіки.

Накладається заборона на порушення комерційної таємниці, її незаконне розголошення або використання. Згідно з Законом, комерційною таємницею вважається будь-яке пов’язане з господарською діяльністю рішення, фактична інформація або відомості, збереження секретності яких забезпечують правомочній особі можливість охорони його майнових інтересів.

Комерційна таємниця вважається отриманою недобросовісно у випадках, коли комерційна інформація придбана:

✵ без згоди особи, що має право на комерційну таємницю;

✵ за посередництвом особи, що знаходиться з власником комерційної таємниці в довірчих відносинах або має з ним комерційні зв’язки. [18]

Законом “Про заборону недобросовісної ринкової поведінки” 1990 р. передбачені цивільно-правові і адміністративні санкції за недобросовісну конкурентну діяльність. В судовому порядку можуть бути розглянуті позови щодо відшкодування заподіяного збитку, щодо винесення судової заборони на здійснення подібних дій, а також щодо задоволення у формі заяви тощо.

В рамках адміністративного провадження розглядаються заяви щодо порушення споживачем зобов’язання про дотримання свободи здійснення конкуренції. Розгляд заяв проводиться Управлінням з економічної конкуренції, яке має право також порушувати провадження у разі порушення угоди, що обмежує економічну конкуренцію або забороняє зловживання економічною перевагою. [18]

Управління має право порушувати провадження як на підставі заяви зацікавленої особи, так і за власного ініціативою. Процедура винесення рішення складається з двох стадій: розгляди заяв і винесення рішення. В обґрунтованих випадках на засіданні, де ухвалюється рішення, може заслуховуватись думка компетентного органу. Винесене рішення публікується в офіційному виданні Управління.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити