Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

таємниці за кордоном

ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА


У Чехії і Словаччині недобросовісній конкуренції присвячений спеціальний розділ Торгового кодексу 1991 р. (§ 44-55). Під недобросовісною розуміється конкуренція, яка суперечить добрим звичаям, прийнятим в діловому обороті, яка може заподіяти шкоду конкурентам або споживачам.

В Торговому кодексі даний вичерпний перелік конкурентних дій, що визнаються недобросовісними.

У визначенні ділового секрету, що міститься в положеннях §§ 17- 20 Торгового кодексу, йдеться про охорону секретів комерційного (наприклад, що стосуються умов торгівлі, клієнтури, підприємців), виробничого і технічного характеру (наприклад, інструкцій щодо використанню ноу-хау, креслень, програм для ЕОМ, винаходів і промислових зразків підприємства). Ці секрети безпосередньо пов’язані з підприємством, мають дійсну або потенційну цінність матеріального або нематеріального характеру і не повинні бути доступними для відповідних комерційних кіл, особливо конкурентів. Перелік секретів, що охороняються, визначається самим підприємцем, виходячи з інтересів справи. [18]

Власник ділового секрету має виняткове право на нього, тобто може не тільки використовувати його в своїй діяльності, а й давати іншим особам дозвіл на його використання. Оскільки в Торговому кодексі не визначена форма такого дозволу, то можна припустити, що власник ділового секрету передає право на його використання письмовим договором. [18]

Відповідно до Торгового кодексу фактичними порушеннями вважаються випадки, коли особа, що знаходиться у виробничих або інших відносинах з підприємцем, незаконно повідомить, передасть іншій особі діловий секрет підприємця, про предмет якого його було повідомлено або він довідався, маючи доступ до креслень, моделей, макетів тощо, і який може бути використаний конкурентами. Особа, що розкриває діловий секрет, може дізнатися про його предмет також при виконанні інших функцій, наприклад, будучи притягнутим судом або іншим органом до участі в розгляді власної або чужої справи. Факт передачі ділового секрету визнається недобросовісною дією незалежно від часу здійснення і не обмежується періодом знаходження даної особи у виробничо-правових або правових відносинах з підприємцем, в процесі яких йому став відомий предмет ділового секрету. Підприємець має право зажадати від нього припинення протиправної дії і відшкодування збитку, наприклад у вигляді виплати грошової компенсації або незаконного доходу.


✵ При публічному розгляді справи в суді, в ході якого виникає вірогідність розкриття ділового секрету, може бути ухвалене рішення про закрите слухання. [18]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити