Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

таємниці за кордоном

БОЛГАРІЯ


Болгарське законодавство щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією знаходиться на початковому етапі розвитку. Першим нормативним актом у цій галузі став Закон “Про захист конкуренції”, прийнятий Великим народним зібранням 2 травня 1991 р. [18]

Стаття 12 Закону дає таке визначення недобросовісної конкуренції: “Недобросовісною конкуренцією є всяка дія або поведінка при здійсненні господарської діяльності, яка суперечить добросовісній торговій практиці і заподіює або може заподіяти збиток інтересам конкурентів у відносинах між ними або в їх відносинах із споживачами”.

Закон “Про захист конкуренції” 1991 р. дає зразковий перелік дій, в яких виражається недобросовісна конкуренція.

Спеціальний підрозділ Закону містить правила, що забороняють недобросовісне використання в конкурентній боротьбі співробітників організації-конкурента. Заборонено одночасно брати участь у складі органів управління і контролю конкуруючих підприємств. Ця заборона зберігається протягом трьох років після виходу зі складу цих органів. Без згоди працедавця працівник не має права займатися господарською діяльністю, конкурентною по відношенню до працедавця, протягом трьох років після припинення трудових відносин, якщо договором не було встановлено інше. [18]

Здійснення дій, що кваліфікуються як недобросовісна конкуренція за болгарським Законом “Про захист конкуренції”, спричиняє за собою відповідальність, передбачену цим Законом. При порушенні правил щодо боротьби з недобросовісною конкуренцією в окружний суд можуть звернутися особи, чиї інтереси порушені, а також Комісії по захисту конкуренції і окружний прокурор.

Суд у зв’язку зі зверненням може [18]:

✵ припинити господарську діяльність до припинення порушення;

✵ визнати недійсними операції або рішення, що порушують закон;

✵ зобов’язати порушника припинити порушення. Якщо порушником отриманий прибуток, суд може вилучити його в дохід держави.

Передбачені також майнові санкції, що накладаються судом на порушника в порядку, встановленому Законом про адміністративні порушення і покарання. Майнові санкції застосовуються відносно фірм і підприємств, а також фізичних осіб.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити