Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.2. Правове регулювання захисту комерційної

таємниці за кордоном

ПОЛЬЩА


У Законі про боротьбу з недобросовісною конкуренцією 1993 р. передбачена охорона виробничих секретів підприємства. Відповідно до Закону під виробничим секретом розуміється необнародувана технічна,

технологічна, комерційна або організаційна інформація підприємства, відносно якої підприємець вжив заходів щодо охорони конфіденційності.

При цьому недобросовісною конкуренцією є передача, обнародування або використання інформації, що є виробничим секретом, або її отримання від не уповноваженої особи, якщо це загрожує істотним інтересам підприємства. Дана норма застосовується також до особи, що виконувала роботу на основі трудових або інших правовідносин, протягом трьох років з моменту її звільнення, якщо договір не передбачає іншого, або виробничий секрет відмінений. [18]

Разом з тим дана норма не застосовується до тих осіб, які отримали таку інформацію сумлінно, на відшкодувальній основі. Проте і в цьому випадку суд може зобов’язати одержувача інформації виплатити відповідну винагороду за її використання.

За здійснення недобросовісних конкурентних дій польський Закон передбачає адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність.

Умови настання адміністративної відповідальності в Законі не розкриті. В ст. 27 згадується лише про можливість адміністративного переслідування провини у сфері недобросовісної конкуренції. [18]

Цивільно-правові санкції викладені в ст. 18 Закону, згідно з якою підприємець, чиї інтереси порушені або знаходяться під загрозою, має право вимагати:

✵ припинення протиправних дій;

✵ усунення наслідків протиправних дій;

✵ виклад заяв відповідного змісту і у відповідній формі;

✵ компенсації заподіяної шкоди на загальних підставах;

✵ повернення необґрунтовано отриманого прибутку на загальних підставах.

Термін позовної давності у справах про недобросовісну конкуренцію складає три роки і обчислюється окремо для кожного правопорушення.

У справах про припинення недобросовісної конкуренції підприємець, чиї інтереси порушені або знаходяться під загрозою порушення, може клопотати в суді про видачу тимчасового розпорядження, наприклад, про заборону збуту певних товарів.

Кримінальна відповідальність передбачена не для всіх складів правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції.

Розголошування або використання для власних господарських цілей інформації, що є виробничим секретом підприємства, якщо це заподіює істотну шкоду підприємцю, тягне для винної особи позбавлення волі на строк до двох років, обмеження свободи або штраф. Такому ж покаранню підлягає особа, яка після отримання чужої секретної інформації розголошує її або використовує з власного метою. [18]


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити