Економічна безпека підприємства

Розділ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

2.5. Юридичне закріплення права підприємства

на комерційну таємницю

Засновницький договір


Господарські товариства, корпорації, асоціації, підприємства з іноземними інвестиціями та деякі інші види підприємств відповідно до законодавства України здійснюють свою діяльність не лише на підставі статуту, а й засновницького договору.

В засновницькому договорі таких структур зокрема зазначається склад засновників, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок оцінки нематеріальних внесків, порядок прийняття рішень по управлінню товариством та інші.

Нерідко внеском в їх статутний фонд є інтелектуальна власність, яка захищається законодавством: нові технології, ноу-хау, унікальне обладнання, комп’ютерні програми, які складають (або можуть складати) комерційну таємницю одного чи кількох засновників та потребують встановлення відповідного порядку її захисту.

В зв’язку з цим у засновницькому договорі на підставі Господарського кодексу, закону “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. (ВВР. — 1991. — №49), слід визначити права засновників таких підприємств на інтелектуальну власність, ноу-хау, порядок доступу до неї інших засновників та учасників.


✵ Основні положення, які закріплюють право на комерційну таємницю в статуті, повинні бути відображені і в засновницькому договорі, перш за все тих підприємств, в яких відсутні статути: договірних об’єднаннях, повних і командитних товариствах та інших.


При закріпленні права на комерційну таємницю об’єднань слід враховувати, що підприємства, які входять до їх складу, в тому числі інших держав (ст. 121 Господарського кодексу), зберігають за собою статус, а відповідно і права юридичної особи.

Дане правове положення слід розглядати як можливість входження в об’єднання будь-якого із його засновників з власного системою захисту комерційної таємниці, але може бути прийняте рішення про спільну власність на комерційну таємницю всіх або частини засновників об’єднання на умовах, передбачених засновницьким договором. [67]

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити