Економічна безпека підприємства

Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА

(економічне шпигунство)

3.5. Дані про ділових партнерів та конкурентів


Найбільшу небезпеку для підприємств становлять зовнішні загрози, потенційними носіями яких найчастіше є ділові партнери та конкуренти. Тому питанню відслідковування загроз, що йдуть від них, варто надавати великої уваги. Для цього необхідно постійно збирати інформацію про конкурентів та ділових партнерів.[93]

Завданням осіб, що займаються збиранням та аналізом інформації, є виявлення джерел зовнішньої загрози безпеці, щоб максимально знизити невизначеність стратегічного ризику. Така інформація повинна розкривати наміри потенційних та дійсних партнерів щодо підприємства; характеризувати сильні та слабкі сторони конкурентів; попереджати про можливе виникнення загроз та кризових ситуацій; полегшувати контроль за дотриманням партнерами досягнутих раніше домовленостей; сприяти виявленню несанкціонованих каналів витікання конфіденційної інформації про підприємство; допомагати в процесі прийняття рішень та вироблення власної політики підприємства щодо окремих суб’єктів господарювання.

Практика свідчить, що інформація щодо можливих партнерів та конкурентів, яка надходить у розпорядження керівництва підприємства, повинна містити, як мінімум, такі відомості [93]:

✵ Повну назву, юридичну адресу, номери телефонів, факсів.

✵ Дату та номер реєстрації, в якому місті, юридичній фірмі це було зафіксовано.

✵ Імена керівників, їх службове сходження, адреси.

✵ Інформацію про участь в судових та інших процесах, заставах майна, цитати з газет та журналів та їх оцінка.

✵ Інформацію про практику виконання платежів: які суми, в які терміни та з якими затримками були виплачені.

✵ Назви банків, з якими працює підприємство, адреси та номери рахунків.

✵ Порівняльну характеристику фінансового стану підприємства за останні роки.

✵ Прибутковість вкладень, розмір інвестицій тощо.

✵ Основні показники з останнього балансового звіту, звіту про фінансові результати.

✵ Назви дочірніх підприємств, філіалів та відділень.

✵ Характеристику діяльності: товари і послуги, експорт-імпорт, умови угод.

✵ Перерахунок партнерів даного підприємства.

✵ Ймовірні зв’язки в кримінальному оточенні.


✵ Збирання, аналіз і оброблення подібної інформації є найбільш відповідальною складовою системи забезпечення безпеки підприємства. Крім того, практично вся зібрана інформація потрібна також для маркетингу, оскільки на його основі виробляється політика підприємства.[93 ]


Складання подібних досьє на всіх головних конкурентів допоможе у відпрацюванні найбільш ефективної стратегії фірми. “Анкету ділового партнера” (додаток 1) повинна заповнювати особа, яка відповідає за роботу з даним партнером, “Анкету конкурента” (додаток 1) повинні заповнювати особи, що розробляють стратегію фірми на ринку, спеціальні агенти. Такі досьє необхідно складати лише на ті підприємства, що є конкурентами для вашого підприємства або можуть ними стати.[93]

Інформація про ділових партнерів направлена в основному на те, щоб змусити партнера робити те, що необхідно вашому підприємству. Створювати такі досьє слід на важливих та потенційних партнерів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити