Економічна безпека підприємства

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

4.3. Завдання забезпечення захисту підприємництва

в Україні


В Україні назріла необхідність створення системи безпеки недержавних об’єктів економіки.

Метою її створення є формування високопрофесійної розгалуженої структури, здатної забезпечити скоординоване ефективне функціонування спеціального блоку забезпечення безпеки економічної системи країни в її недержавній сфері, і виведення її на рівень, що відповідає потребам економіки.

Завдання системи забезпечення захисту підприємництва [93]:

✵ участь в реалізації державних програм у сфері забезпечення безпеки функціонування економіки;

✵ створення і забезпечення функціонування спеціалізованого інформаційного фонду комерційних організацій з питань безпеки їх діяльності;

✵ розробка і впровадження ефективного механізму захисту капіталів і матеріальних засобів підприємств;

✵ сприяння в регулюванні діяльності недержавних структур, що працюють в галузі безпеки, з питань, що зачіпають інтереси окремих комерційних підприємств і держави в цілому;

✵ надання допомоги в діяльності недержавних структур щодо проблем інформаційної безпеки;

✵ всебічний захист інтересів вітчизняних підприємців в їх взаємостосунках із іноземними фірмами;

✵ розв’язання проблем безпеки в промислово-фінансових групах;

✵ розв’язання проблем міжоб’єктного обміну конфіденційною інформацією;

✵ сприяння у вдосконаленні нормативно-правової бази безпеки підприємництва;

✵ участь в інспекції комерційних структур з питань безпеки;

✵ розв’язання складних, неординарних і суперечливих проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки діяльності економічної системи країни, а також груп підприємств і окремих об’єктів;

✵ виконання спеціальних науково-технічних робіт з питань захисту підприємництва;

✵ захист інтересів підприємців в законодавчих, виконавчих і судових органах влади з питань захисту підприємництва від економічного шпигунства [93].

Механізм функціонування міжоб’єктної системи безпеки підприємництва повинен передбачати також наявність системи взаємодії зі всіма державними структурами, що мають відношення до вирішення більш широкої проблеми — безпеки держави.

Діяльність міжоб’єктної системи безпеки доцільно налагодити на основі реалізації ряду програм, які повинні охоплювати такі напрями забезпечення безпеки [93]:

✵ науково-дослідні роботи по організації безпеки підприємництва;

✵ нормативно-правовий напрям;

✵ захист міжоб’єктної і внутрішньооб’єктної інформації;

✵ створення інформаційного фонду по безпеці об’єктів;

✵ вдосконалення податкової політики держави по відношенню до комерційних структур;

✵ захист капіталів банків від несумлінних позичальників, кредиторів і конкурентів;

✵ розвиток системи захисту іноземного капіталу й іноземних інвестицій в економіці держави;

✵ вдосконалення системи фізичного захисту комерційних структур;

✵ підготовку кадрів для служб безпеки об’єктів підприємництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити