Економічна безпека підприємства

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

4.6. Комплексна система заходів захисту підприємництва

 

4.6.1. Основні завдання щодо захисту підприємництва

 

Безпека підприємства (підприємництва) означає захищеність його від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників, що дозволяє надійно зберегти і ефективно використати його матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал.

Безпеку недержавного об’єкта економіки покликані забезпечувати посадовці об’єкта, його персонал, спеціальний підрозділ безпеки, державні правоохоронні органи й інші структури, що запобігають своєю діяльністю будь-яким порушенням нормального функціонування підприємства.

Під системою заходів забезпечення безпеки підприємства мається на увазі комплекс організаційно-управлінських, правових, спеціальних, соціально-психологічних, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, направлених на якісний захист суб’єкта підприємництва від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Завдання комплексної системи заходів забезпечення безпеки [93]:

• захист законних прав та інтересів підприємства і його співробітників;

• своєчасне виявлення можливих спрямувань до об’єкта захисту і його співробітників;

• вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

• виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників об’єкта захисту на шкоду його безпеки;

• забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

• добування інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності;

• фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів;

• формування в засобах масової інформації, у партнерів і клієнтури сприятливої думки про підприємство, що сприятиме реалізації його планів економічної діяльності;

• відшкодування матеріального і морального збитку, нанесеного в результаті неправомірних дій організацій і окремих осіб відносно об’єкта захисту;

• контроль за ефективністю функціонування системи безпеки підприємства.

Побудова системи заходів безпеки здійснюється на основі дотримання таких принципів:

• законності;

• поваги прав і свобод громадян;

• координації і взаємодії з правоохоронними органами;

• самостійності і відповідальності за забезпечення безпеки підприємства;

• розумної достатності;

• відповідності зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеки підприємства;

• передової матеріально-технічної оснащеності;

• прогресивного стимулювання суб’єктів системи захисту;

• компетентності;

• конфіденційності;

• комплексного використовування сил і засобів.

Надійність і ефективність функціонування системи оцінюються, виходячи з таких фактів: відсутності або своєчасного виявлення спроб несанкціонованого проникнення на об’єкт захисту зі злочинною метою; недопущення фактів витоку, розголошування відомостей, що становлять комерційну таємницю; втрати важливих документів, виробів; попередження протиправних і негативних проявів з боку персоналу об’єкта; збереження матеріальних цінностей, фінансів; припинення насильницьких посягань на життя і здоров’я співробітників об’єкта; попередження надзвичайних подій [93].

Головним критерієм ефективності і якості системи заходів безпеки об’єкта захисту є стабільність його фінансового і економічного розвитку відповідно до намічених планів і завдань.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити