Економічна безпека підприємства

Розділ 4. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА

4.6. Комплексна система заходів захисту підприємництва

4.6.1. Основні завдання щодо захисту підприємництва


Безпека підприємства (підприємництва) означає захищеність його від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників, що дозволяє надійно зберегти і ефективно використати його матеріальний, фінансовий і кадровий потенціал.

Безпеку недержавного об’єкта економіки покликані забезпечувати посадовці об’єкта, його персонал, спеціальний підрозділ безпеки, державні правоохоронні органи й інші структури, що запобігають своєю діяльністю будь-яким порушенням нормального функціонування підприємства.

Під системою заходів забезпечення безпеки підприємства мається на увазі комплекс організаційно-управлінських, правових, спеціальних, соціально-психологічних, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, направлених на якісний захист суб’єкта підприємництва від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Завдання комплексної системи заходів забезпечення безпеки [93]:

✵ захист законних прав та інтересів підприємства і його співробітників;

✵ своєчасне виявлення можливих спрямувань до об’єкта захисту і його співробітників;

✵ вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів;

✵ виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників об’єкта захисту на шкоду його безпеки;

✵ забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;

✵ добування інформації для вироблення оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності;

✵ фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів;

✵ формування в засобах масової інформації, у партнерів і клієнтури сприятливої думки про підприємство, що сприятиме реалізації його планів економічної діяльності;

✵ відшкодування матеріального і морального збитку, нанесеного в результаті неправомірних дій організацій і окремих осіб відносно об’єкта захисту;

✵ контроль за ефективністю функціонування системи безпеки підприємства.

Побудова системи заходів безпеки здійснюється на основі дотримання таких принципів:

✵ законності;

✵ поваги прав і свобод громадян;

✵ координації і взаємодії з правоохоронними органами;

✵ самостійності і відповідальності за забезпечення безпеки підприємства;

✵ розумної достатності;

✵ відповідності зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеки підприємства;

✵ передової матеріально-технічної оснащеності;

✵ прогресивного стимулювання суб’єктів системи захисту;

✵ компетентності;

✵ конфіденційності;

✵ комплексного використовування сил і засобів.

Надійність і ефективність функціонування системи оцінюються, виходячи з таких фактів: відсутності або своєчасного виявлення спроб несанкціонованого проникнення на об’єкт захисту зі злочинною метою; недопущення фактів витоку, розголошування відомостей, що становлять комерційну таємницю; втрати важливих документів, виробів; попередження протиправних і негативних проявів з боку персоналу об’єкта; збереження матеріальних цінностей, фінансів; припинення насильницьких посягань на життя і здоров’я співробітників об’єкта; попередження надзвичайних подій [93].

Головним критерієм ефективності і якості системи заходів безпеки об’єкта захисту є стабільність його фінансового і економічного розвитку відповідно до намічених планів і завдань.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити