Економічна безпека підприємства

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

1.4. Економічна безпека регіону


Економічна безпека регіону залежить від його ресурсного та виробничого потенціалу, інвестиційного забезпечення, ступеня економічної свободи регіонів в державі, регіональної бюджетно-фінансової політики, рівня розвитку ринкової інфраструктури, наявності підготовлених кадрів для місцевого самоврядування.


✵ Економічна безпека регіону характеризується ступенем можливості формування ним власної економічної політики з врахуванням його специфіки та не на шкоду державі. При цьому першочергове значення має розподілення функцій управління між централізованою державною владою та регіональним управлінням. Світовий досвід свідчить, що децентралізація призводить до економічного розвитку регіонів, підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, зростання життєвого рівня населення регіонів, появи місцевої ініціативної еліти [93].

Загрози економічній безпеці регіону [93].

1. Відсутність правової бази, яка регламентує права і обов’язки регіонів. Недосконалість або відсутність правової бази стає причиною конфліктних ситуацій, подібних до тих, що виникли в Росії — Чечня, Італії — П’ємонт або Сицилія, Україні — Кримська Автономія, Англія — Північна Ірландія. Цей перелік може бути продовжений.

2. Бюджетно-фінансова політика. В економічно розвинутих державах (СІЛА, ФРН, Японія) на долю місцевих фінансів припадає 50-60% фінансових ресурсів цих держав. Україна поки істотно відстає стосовно цього від розвинутих держав.

Для забезпечення економічної безпеки регіонів необхідне створення мережі регіональних банків; надання регіонам права проведення позик і лотерей, стягнення місцевих податків і зборів; складання вільного регіонального фінансового балансу; формування спеціальних фондів; забезпечення фінансової стабільності підприємств, що знаходяться у власності регіональних органів управління.

3. Відсутність або недостатній розвиток економічної інфраструктури, в першу чергу господарюючих суб’єктів — підприємців та підприємств. Рішення цієї проблеми в більшості залежить від регіонів та їх політики сприяння підприємництву.

4. Незадовільний рівень підготовки управлінських кадрів, засилля консервативних керівників — противників економічних реформ та перетворень, особливо в агропромисловому комплексі.

5. Незадовільно поставлена робота по розтлумаченню широким масам населення суті економічних реформ, а також відпрацюванню у населення свідомості господаря свого регіону і держави в цілому.

Розроблена Міністерством економіки України економічна концепція регіональної політики передбачає надання регіонам більшої економічної самостійності, створення вільних економічних зон, проведення обґрунтованої бюджетної політики, оптимального розміщення продуктивних сил. Крім того, необхідно підготувати кадри управлінців, які розуміють завдання сучасного економічного розвитку і здатні вирішувати їх.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити