Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

АНКЕТА КОНКУРЕНТА


I. Загальні характеристики фірми-конкурента


1. Назва фірми-конкурента.

2. Адреса правління.

3. Адреси філіалів (якщо є), починаючи з найбільших:

1) . ..

2). ..

4. Заявлений розмір статутного капіталу фірми-конкурента.

5. Активи фірми-конкурента (вказати приблизну вартість).

6. Форма власності фірми-конкурента.

7. Власники; найбільші акціонери; холдинг, контролюючий фірму; якщо фірма — філіал, то чий.

8. Рік заснування.

9. Кількість співробітників.


II. Фінансовий стан фірми-конкурента


10. Якого числа закінчується рік (для зарубіжних фірм)?

11. Розмір прибутку за минулий рік.

12. Розмір доходу за минулий рік.

13. Рентабельність за минулий рік. Якщо рентабельність вища, ніж у нас, за рахунок чого це досягнуто?

14. Тенденції у фінансовій діяльності за останні декілька років.

15. Що-небудь незвичайне у фінансових справах (приклади: зміна виду діяльності, дуже великі відрахування консультаційним фірмам та ін.).

16. Характеристика загального фінансового стану фірми.


III. Ціноутворення фірми-конкурента


17. Рівень цін фірми-конкурента.

18. Політика цін фірми-конкурента.

19. Якщо ціни нижче, ніж у нас, за рахунок чого це досягається?

20. Як фірма реагує на цінову конкуренцію?


IV. Кадри фірми-конкурента


21. Який стиль управління прийнятий у фірмі-конкуренті?

22. Яка моральна атмосфера у фірмі-конкуренті?

23. Найбільш важливі для фірми-конкурента співробітники:

1) прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, телефон, посада;

2) прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, телефон, посада.

24. Кого з них ми могли б схилити на нашу сторону? Як?

25. Якою репутацією користується фірма як працедавець?


V. Становище фірми-конкурента на ринку


26. На які верстви населення розрахована продукція (послуги) фірми?

27. “Чи досягає мети” її реклама?

28. За які сегменти ринку з тих, в яких ми не працюємо, фірма веде боротьбу? Скільки відсотків сегменту вона контролює:

1). ..

2). ..

3). ..

29. За які сегменти ринку (з тих, в яких ми працюємо) фірма веде боротьбу? Скільки відсотків сегменту контролюється:

1) нами, ними;

2) нами, ними;

3) нами, ними.

30. Яку унікальну продукцію випускає фірма?

31. Як охороняються ці ноу-хау?

32. Якість обслуговування клієнтів:

✵ сильні сторони;

✵ слабкі сторони.

33. З ким з клієнтів у фірми склалися якнайкращі відносини?

34. Втрата яких клієнтів виявилася б для фірми-конкурента найважчою?

35. Хто з працівників фірми-конкурента має на клієнтів найбільший вплив?

36. Чи можемо ми схилити цих працівників фірми-конкурента на свою сторону? Якщо так, то яким чином?

37. Хто найважливіші постачальники фірми-конкурента?

38. Чи можемо ми схилити їх на свою сторону? Якщо так, то яким чином?


VI. Плани фірми-конкурента


39. Чи прагне фірма-конкурент зберегти свої позиції на ринку або активно розвиватися?

40. У чому полягає довгострокова стратегія фірми-конкурента?

41. У чому полягає короткострокова стратегія фірми-конкурента?

42. Чи не збирається фірма-конкурент придбати яке-небудь підприємство або ж, з чуток, вона може бути сама ким-небудь придбана або поглинена? Як ми можемо уточнити ці відомості?

Якщо інформація підтвердилася, чи є у фірмах, з якими фірма- конкурент вестиме загальну діяльність, співчуваючі нам працівники (назвати прізвища і посади)?

43. Чи є які-небудь відомості щодо підготовки фірмою-конкурентом нової продукції або нового виду обслуговування? Як ми можемо уточнити ці відомості?


VII. Престиж фірми-конкурента в діловому світі


44. Охарактеризуйте загалом репутацію фірми-конкурента.

45. Як відзиваються про методи, вживані фірмою-конкурентом, у ділових відносинах?

46. Чи виникали у фірми-конкурента (або у її вищих керівників) які-небудь проблеми юридичного характеру або проблеми, що відображаються на репутації цієї фірми? Коли і які?

47. Чи виділяє фірма (або її материнська компанія) засоби яким- небудь добродійним, громадським або муніципальним організаціям? Якщо так, то яким, коли і скільки?

48. Особиста репутація вищих керівників фірми:

1) прізвище, ім’я, по батькові, посада, репутація;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посада, репутація.

49. Якої думки про фірму дотримуються у Вашій галузі?

50. Якої думки про фірму дотримуються в наших торгових організаціях?


VIII. Джерела інформації про фірму-конкурента


51. Якими джерелами інформації Ви користувалися, заповнюючи цю анкету?

52. Хто з наших недавно прийнятих на роботу співробітників раніше працював на фірму-конкурента або на її партнерів?

53. Хто з наших партнерів працює зараз або працював раніше з фірмою-конкурентом?

54. В яких друкарських виданнях фірма-конкурент розміщує свою рекламу?

55. В яких друкарських виданнях недавно з’являлася яка-небудь інформація про фірму-конкуренті (вказати номер, назву статті, дату публікації)?

56. З яких ще джерел ми могли б отримати інформацію про фірму-конкурента?


IX. Можливості боротьби з фірмою-конкурентом


57. Чи маємо ми відомості про те, яку інформацію про нас має фірма-конкурент?

58. Які можливі джерела цієї інформації? Як ми могли б їх усунути? Як ми могли б за їх допомогою дезінформувати фірму-конкурента?

59. Кого з партнерів фірми-конкурента ми могли б схилити на свою сторону? Як?

60. Яким чином ми могли б збільшити свою частку на ринках, де працює фірма-конкурент?

61. Чи був випадок, коли ми (або хтось інший) взяли верх у конкурентній боротьбі з цією фірмою? Якщо так, то яким чином вдалося цього досягти?

X. Визначення стратегії боротьби з фірмою-конкурентом


62. Який метод було б варто використовувати в конкурентній боротьбі з цією фірмою (відзначити потрібне):

а) корпоративний захват, купівлю;

б) цінову конкуренцію;

в) проведення більш активної рекламної кампанії;

г) компрометацію фірми-конкурента у пресі;

д) спробу “піймати” фірму-конкурента в питаннях порушення законодавства;

е) спробу схилити на свою сторону ділових партнерів або працівників фірми. Яких?

є) інші методи.

63. Що потрібно зробити для того, щоб скористатися вибраним методом (-ами):

а) . ..

б) . ..

в) . ..

г) . ..


Прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що заповнювали анкету.


Підписи ___________________ Дата заповнення______________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити