Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

НАКАЗ

№_____________ “______” _______________20__р.

Про затвердження Переліку відомостей,

що складають комерційну таємницю підприємства


З метою запобігання витоку відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства,


Наказую:

1. Затвердити і ввести в дію підготовлений постійно діючою комісією з комерційної таємниці “Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства”.

2. Усім співробітникам підприємства, що мають відношення до комерційних секретів, суворо керуватися зазначеним “Переліком”. Попередити, що особи, які допустили розголошення відомостей, передбачених даним “Переліком” (їхню передачу іншим особам, втрату документів, що містять комерційну таємницю), будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

3. Керівникам структурних підрозділів провести з підлеглими співробітниками роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання витоку конфіденційної комерційної інформації, включеної в “Перелік”.

4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів вчасно надавати до постійно діючої комісії з комерційної таємниці інформацію про необхідність віднесення нових відомостей до категорії “комерційна таємниця” або виключення з переліку тих відомостей, які втратили своє значення.

5. Керівнику підрозділу економічної безпеки___________________

ознайомити з даним наказом і “Переліком” усіх співробітників підприємства, допущених до документів і відомостей, що становлять комерційну таємницю (у частині, що їх стосується).

6. Контроль за своєчасним доповненням або зміною “Переліку” і припиненням термінів дії окремих відомостей покласти на_________.


Керівник підприємства.


ЗАТВЕРДЖУЮ

КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА

“____”________________20__р.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити