Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК 2

 

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

 

 

УГОДА

про конфіденційність з відвідувачем підприємства

 

В зв’язку з тим, що я________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та назва організації)

___________________________________________________________

отримав дозвіл та ознайомився з________________________________

(коротко суть відомостей)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

які є виключною власністю підприємства та складають його комерційну таємницю, згоден, що ніколи без письмового дозволу керівника Вашого підприємства не розголошу та не опублікую будь-яку інформацію про ці відомості.

Дана угода не належить до тієї інформації, яка:

а) була отримана мною без будь-яких зобов’язань відносно конфіденційності перед підприємством;

б) яку можна отримати законним шляхом із офіційних відкритих публікацій та інших аналогічних джерел;

в) є або стане надбанням громадськості.

 

Я визнаю та підтверджую, що дане мною зобов’язання при необхідності може бути використано Вами проти мене.

 

Підпис відвідувача

 

Дата

 

Затверджуючий підпис

співробітника підрозділу безпеки,

дата, печатка підприємства __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити