Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

ПАМ’ЯТКА

працівнику про збереження комерційної таємниці підприємства


Працівник підприємства, допущений до комерційної таємниці, зобов’язаний ретельно зберігати відомості, що є комерційними секретами підприємства, його власністю. Комерційні секрети визначені в “Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства”.

Працівник повинен знати і пам’ятати, що розголошення комерційних секретів, що стали відомі йому згідно з родом виконуваної роботи, втрата документів, що містять їх, передача третім особам тягнуть за собою кримінальну, матеріальну або дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства України. В однаковій мірі така відповідальність настає й у випадку, якщо працівник використовує цю інформацію в несанкціонованих діях в інтересах конкурентів, що може нанести матеріальний і моральний збиток підприємству.

Працівник зобов’язаний пам’ятати та знати, що підприємство закріпило за собою право на комерційну таємницю та її захист в Статуті підприємства, колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку. Порядок поводження з відомостями, що складають комерційну таємницю підприємства, визначений Положенням про комерційну таємницю і правилами її збереження, введеним у дію наказом №_____від____________ 20__р., основними вимогами якого Вам необхідно керуватися при користуванні конфіденційною інформацією підприємства.

Працівник повинен знати коло осіб, яким дозволено працювати із відомостями, до яких він сам допущений, і в якому обсязі ця інформація може бути доведена до відома інших співробітників.

Не слід створювати без необхідності документи, у яких міститься конфіденційна інформація або включати в них зайвий обсяг відомостей, якщо цього можна уникнути. Виявляти особливу обережність у складанні і збереженні чернеток документів, дотримувати вимог по веденню діловодства документів із грифом “комерційна таємниця”. Необхідно пам’ятати, що порушенням порядку поводження із відомостями, що складають комерційну таємницю, є включення їх без потреби в ті документи, які є відкритими. Не дозволяється готувати документи, що містять комерційні секрети, у присутності сторонніх осіб.

У випадку втрати документів, дослідних зразків виробів, що містять комерційну таємницю, працівник зобов’язаний негайно довести до відома

підрозділ безпеки підприємства і за його вимогою надати всі документи, які значаться за ним, що містять комерційну таємницю.

Знайомити з документами, що містять комерційну таємницю, представників сторонніх організацій, фірм, партнерів та конкурентів можна тільки відповідно до вимог і положень, передбачених дозвільною системою підприємства. Якщо з боку таких осіб будуть відзначатися спроби одержати такого роду конфіденційну інформацію, необхідно негайно повідомити про це в підрозділ безпеки підприємства.

Для того, щоб чітко знати і правильно дотримуватись усіх вимог щодо збереження конфіденційної інформації, працівникові необхідно уважно вивчити діючі на підприємстві інструкції і положення, які регламентують роботу з документами, що становлять комерційну таємницю.


Підрозділ безпеки підприємства


“КТ-конфіденційно”


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити