Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

ПАМ’ЯТКА

працівнику підрозділу кадрів підприємства

(менеджеру персоналу)


При вирішенні питання про прийом на роботу осіб, що будуть допущені до відомостей, які складають комерційну таємницю, варто мати на увазі, що чинне законодавство України право на захист цих відомостей делегує підприємству. Виходячи з цього, власники підприємства мають право розробляти і використовувати власну (не всупереч законодавству України) методологію добору, вивчення і перевірки кандидатів для роботи, пов’язаної з відомостями, що становлять комерційну таємницю.

Виходячи з цього, працівник кадрів при вирішенні питання про прийом на роботу, поряд із традиційною перевіркою документів, що засвідчують особу (паспорт, військовий квиток, трудова книжка та ін.) може в разі потреби:

— запросити рекомендаційні листи і використовувати стосовно прийнятого на роботу усні характеристики або рекомендації, що виходять від осіб, які не викликають сумніву;

— використовувати послуги приватних організацій зі збирання даних, що характеризують особу, яка приймається на роботу, якщо вони мають юридично оформлені ліцензії;

— використовувати тестові методики, зокрема: бланкові, ММРІ, СМИЛ, Томаса, УСК, Шмишека й ін.;

— порушити питання перед керівниками підприємства про доцільність або необхідність використовувати поліграф (детектор брехні).

Крім того, працівник кадрів зобов’язаний погодити питання про прийом на роботу особи, що наймається, з керівником підрозділу (відділу, лабораторії, цеху, групи тощо) і підрозділом безпеки підприємства.

При звільненні працівника необхідно:

— взяти у керівника підрозділу (відділу, лабораторії, групи) погоджене з підрозділом безпеки письмове підтвердження про здачу особою, яка звільняється, всіх отриманих і розроблених (виготовлених, розмножених) документів, у тому числі чернеток, виробів, що містять комерційну таємницю підприємства;

— впевнитися, що особою, яка звільняється, підписано зобов’язання-попередження про нерозголошення відомостей, що стали йому відомі і належать до категорії “комерційна таємниця”.

Лише при виконанні вказаних у “Пам’ятці” вимог проект наказу про прийом на роботу співробітника або його звільнення може подаватися на розгляд керівникові підприємства або особі, що його заміщає.


Підрозділ безпеки підприємства


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити