Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

ПАМ’ЯТКА

для використання при укладанні господарських договорів, які містять відомості, що складають комерційну таємницю, між суб’єктами господарювання України


Відповідно до зі ст. 67 Господарського кодексу відносини підприємств з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. В умовах ринкової економіки договірна система стає одним з основних видів відносин між підприємствами, причому договори найчастіше можуть містити конфіденційну комерційну інформацію, у зв’язку з чим вимагають певних захисних заходів.

Конфіденційні відомості можуть стосуватися багатьох розділів договору: предмета угоди, умов його виконання, фінансування, розрахунків, обсягу і характеру виконуваних робіт, іншої інформації, що міститься в договорі.

У зв’язку з цим сторони зобов’язані брати на себе зобов’язання по збереженню в таємниці комерційних секретів, що містяться в договорі.

Як правило, з цією метою у договорі передбачається спеціальний розділ, у якому викладаються відомості, що складають комерційну таємницю, визначаються вимоги до кожної сторони щодо запобігання витоку інформації, порядок використання конфіденційної комерційної інформації, а також передбачаються відповідні санкції на випадок розголошення комерційних секретів або порушень вимог щодо захисту конфіденційності угоди. Перед укладанням договору сторони можуть вивчити можливості один одного із забезпечення необхідних заходів режиму.

В процесі виконання робіт і послуг, передбачених договором, може здійснюватись взаємна перевірка вжитих заходів щодо запобігання витоку конфіденційної комерційної інформації. Виявлені порушення умов конфіденційності і фактів порушень погоджених режимних заходів дають підставу постраждалій стороні розірвати договір або звернутися в судові органи для відшкодування понесених збитків.

Якщо в договорі містяться відомості, які складають комерційну таємницю, йому необхідно присвоювати відповідний обмежуючий гриф.


Підрозділ економічної безпеки підприємства


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити