Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

 

ДОДАТОК 2

 

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН

виховання і навчання співробітників підприємства з питань збереження комерційної таємниці підприємства

 

з/п

Зміст

Термін

Хто проводить заняття

1

Ринкова економіка і необхідність захисту конфіденційної інформації. Поняття комерційної таємниці, її ознаки.

 

 

2

Практика (досвід) захисту комерційних секретів у країнах із традиційною ринковою економікою.

 

 

3

Необхідність і значення захисту комерційних секретів підприємства в умовах ринку.

 

 

4

Вивчення положення про комерційну таємницю підприємства і правил її збереження.

 

 

5

Правові основи захисту комерційної таємниці.

 

 

6

Методика визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.

 

 

7

Категорії відомостей, що підлягають захисту на підприємстві. Вивчення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю

 

 

8

Дозвільна система доступу до відомостей і документів, що становлять комерційну таємницю.

 

 

9

Обов'язки, права і відповідальність працівників підприємства при користуванні документами і відомостями, що становлять комерційну таємницю. Види відповідальності за розголошення комерційних секретів.

 

 

10

Основні причини й обставини можливого витоку конфіденційної інформації.

 

 

11

Вимоги до укладання договору, контракту, угоди про господарську діяльність, що містять конфіденційну інформацію. Порядок забезпечення режиму в роботі з іноземними юридичними і фізичними особами, представниками органів державного управління, партнерами, клієнтами і засобами масової інформації.

 

 

12

Роль підрозділу безпеки в організації і проведенні роботи зі збереження комерційних секретів.

 

 

13

Порядок забезпечення режиму при обробці комерційних секретів на ЕОМ і користування ними.

 

 

 

Керівник підрозділу безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджую

Керівник підприємства

____________________20__р.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити