Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ


ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

документів системи правового захисту

комерційної таємниці підприємства

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЛАН

виховання і навчання співробітників підприємства з питань збереження комерційної таємниці підприємства


з/п

Зміст

Термін

Хто проводить заняття

1

Ринкова економіка і необхідність захисту конфіденційної інформації. Поняття комерційної таємниці, її ознаки.2

Практика (досвід) захисту комерційних секретів у країнах із традиційною ринковою економікою.3

Необхідність і значення захисту комерційних секретів підприємства в умовах ринку.4

Вивчення положення про комерційну таємницю підприємства і правил її збереження.5

Правові основи захисту комерційної таємниці.6

Методика визначення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.7

Категорії відомостей, що підлягають захисту на підприємстві. Вивчення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю8

Дозвільна система доступу до відомостей і документів, що становлять комерційну таємницю.9

Обов'язки, права і відповідальність працівників підприємства при користуванні документами і відомостями, що становлять комерційну таємницю. Види відповідальності за розголошення комерційних секретів.10

Основні причини й обставини можливого витоку конфіденційної інформації.11

Вимоги до укладання договору, контракту, угоди про господарську діяльність, що містять конфіденційну інформацію. Порядок забезпечення режиму в роботі з іноземними юридичними і фізичними особами, представниками органів державного управління, партнерами, клієнтами і засобами масової інформації.12

Роль підрозділу безпеки в організації і проведенні роботи зі збереження комерційних секретів.13

Порядок забезпечення режиму при обробці комерційних секретів на ЕОМ і користування ними.
Керівник підрозділу безпеки


Затверджую

Керівник підприємства

“_____”_______________20__р.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити