Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ


Форма №4

ЖУРНАЛ

обліку карток про допуск до конфіденційної інформації


Порядковий №

П.І.Б спів робітника. Гриф конфіденційності

Посада

співробіт-

ника

Прізвище керівника, який надав допуск до конфіденційної інформації

Дата надання допуску

Дата

припи-

нення

допуску

Номер та дата акта розміщення карточки про допуск

При-

мітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Гриф конфіденційності

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити