Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

 

КОНТРОЛЬНА КАРТКА

попереднього обліку відомостей (матеріалів, виробів, дослідних зразків), які можуть складати комерційну таємницю

 

1. Найменування відомостей______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Гриф конфіденційності_________________________________

 

3. Список осіб, які мають (можуть мати) доступ до цих відомостей

(зразків, виробів)___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

 

4. Місцезнаходження документів, виробів, зразків _____________

___________________________________________________________

 

5. Відповідальний за збереження ___________________________

___________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

 

6. Строк знаходження на контролі_________________________

Керівник підрозділу

«_____ »_______________ 200_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриф конфіденційності

Затверджую

Керівник підприємства

«____»________________20___р.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити