Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

КОНТРОЛЬНА КАРТКА

попереднього обліку відомостей (матеріалів, виробів, дослідних зразків), які можуть складати комерційну таємницю


1. Найменування відомостей______________________________


2. Гриф конфіденційності_________________________________


3. Список осіб, які мають (можуть мати) доступ до цих відомостей

(зразків, виробів)___________________________________________


(прізвище, ініціали, посада)


4. Місцезнаходження документів, виробів, зразків _____________5. Відповідальний за збереження ___________________________


(прізвище, ініціали, посада)


6. Строк знаходження на контролі_________________________

Керівник підрозділу

«_____ »_______________ 200_ р.


Гриф конфіденційності

Затверджую

Керівник підприємства

«____»________________20___р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити