Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

 

АКТ

на знищення документів та справ

 

Комісія в складі__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

 

відібрала для знищення наступні документи, що втратили практичне значення та не мають наукової і історичної цінності:

1

2

3

4

5

6

7

8

Обліковий номер та дата документа або справи

Гриф конфіденційності

Найменування документа або справи

Кількість

примір-

ників

№ примірників, томів

Кількість сторінок в примірнику, томі

Всього

сторі-

нок

 

Всього підлягає знищенню __________________________________

(прописом)

 

найменування документів у кількості__________________________

(прописом)

 

Примірників справ у__________________________ томах

ПІДПИСИ:________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Правильність виконаних записів в акті з даними обліку звірив

________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, посада)

 

Документи та справи перед знищенням з записами в акті звірили та повністю знищили шляхом_________________________________

 

«_____ »________________ 20___р.

 

 

 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ __________________________________

 

__________________________________

 

__________________________________

(підписи)

 

 

«_____ »________________ 20___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити