Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

АКТ

на знищення документів та справ


Комісія в складі__________________________________________


(прізвище, ініціали, посада)


відібрала для знищення наступні документи, що втратили практичне значення та не мають наукової і історичної цінності:

1

2

3

4

5

6

7

8

Обліковий номер та дата документа або справи

Гриф конфіденційності

Найменування документа або справи

Кількість

примір-

ників

№ примірників, томів

Кількість сторінок в примірнику, томі

Всього

сторі-

нок


Всього підлягає знищенню __________________________________

(прописом)


найменування документів у кількості__________________________

(прописом)


Примірників справ у__________________________ томах


ПІДПИСИ:________________________________
Правильність виконаних записів в акті з даними обліку звірив


(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, посада)


Документи та справи перед знищенням з записами в акті звірили та повністю знищили шляхом_________________________________


«_____ »________________ 20___р.


ЧЛЕНИ КОМІСІЇ __________________________________

(підписи)


«_____ »________________ 20___р.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити